2023-02-24

Kviečiame teikti pastabas dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų

Informacinės visuomenės plėtros komitetas parengė Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų pakeitimo projektą ir kviečia suinteresuotąsias šalis teikti pastabas el. paštu [email protected]. Paskutinį kartą rekomendacijos buvo atnaujintos 2016 metais. 

Keičiant Duomenų teikimo formatų ir stardartų rekomendacijas, pagrindinis dėmesys skiriamas tarpsisteminiams duomenų mainams ir duomenų teikimo sąsajoms (angl. API). Apibrėžta universaliosios duomenų teikimo sąsajos sąvoka, kurią planuojama įtvirtinti kaip reikalavimą visoms naujai kuriamoms arba modernizuojamoms informacinėms sistemoms bei registrams. 

Universaliosios duomenų teikimo sąsajos tikslas – užtikrinti galimybę automatizuotu būdu teikti duomenis dar sistemos kūrimo stadijoje, nesant galutinio panaudojimo tikslo. Ši sąsaja suteikia prieigą prie visų sistemoje tvarkomų duomenų. Plečiant duomenų teikimo sąsajų ekosistemą bei apjungiant jas į unifikuotą katalogą bus sukuriamos prielaidos spartesniam ir kokybiškesniam valstybės skaitmenizavimo uždavinių sprendimui. Šiais pakeitimais taip pat siekiama įtvirtinti principą, kad universalioji duomenų teikimo sąsaja turi būti lygiavertė tradicinei, žmogui skirtai vartotojo sąsajai – tai gerokai palengvins valstybės teikiamų paslaugų skaitmenizavimą ir automatizavimą. 

Numatyta, kad universaliosios duomenų teikimo sąsajos bus paremtos REST/JSON protokolu, aprašomos OpenAPI 3.0 formatu ir kaupiamos centralizuotame kataloge. Turės būti pateikiamos testavimo aplinkos, užtikrinami saugumo, versijavimo ir kiti reikalavimai. Informacinės visuomenės plėtros komiteto interneto svetainėje bus skelbiami gerieji universaliųjų duomenų teikimo sąsajų pavyzdžiai.