Kviečiame dalyvauti EK konsultacijose Atvirų duomenų direktyvos įgyvendinimo klausimu

Data

2017 10 13

Įvertinimas
1
building-79221__340.jpg

Europos Komisija kviečia visas suinteresuotas šalis – valstybines institucijas, viešojo sektoriaus duomenų valdytojus bei tvarkytojus ir vartotojus, komercinių ir nekomercinių duomenų naudojimo subjektus, ekspertus ir akademinės bendruomenės atstovus bei piliečius išreikšti savo požiūrį dėl duomenų pakartotino naudojimo iki 2017 metų gruodžio 12 d.

Europos Komisija siekia pagerinti viešojo sektoriaus duomenų prieinamumą ir jų naudojimą bei kelia klausimą dėl privačių duomenų prieinamumo ir panaudojimo visuomenės reikmėms.

Europos Komisija ruošiasi 2018 m. peržiūrėti Atvirų duomenų direktyvą (pagal direktyvos 13 straipsnį), todėl vykdo viešąsias konsultacijas ir kviečia užpildyti klausimyną.

Konsultacijos vykdomos visomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis ir suskirstytos į tris dalis:

Pirmoji dalis – Europos Sąjungos teisinių normų dėl viešojo sektoriaus duomenų pakartotino naudojimo perkėlimo ir įgyvendinimo įvertinimas;

Antroji dalis – skirta  teisinių normų tobulinimo paieškai;

Trečioji dalis – atspindi dabartiniu metu vykstančią diskusiją dėl galimybės suteikimo viešojo sektoriaus įstaigoms naudotis privačiais duomenimis, kai tai pateisinama viešojo intereso sumetimais.

Duomenų šaltinis: IVPK