BDAR

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Komisija siekia, kad ES bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugos bûtų teikiamos keliomis kalbomis

Data

2009 02 12

Įvertinimas
1

Nuo 2008 m. gruodžio ES piliečiai bet kurioje Europos Sąjungoje su pagalbos tarnybomis gali nemokamai susisiekti skambindami tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio telefonais bendruoju ES pagalbos numeriu 112. Tačiau tik vienas iš keturių europiečių žino, kad šis gyvybiškai svarbus telefono numeris galioja ir kitose valstybëse narëse, o beveik trečdaliui skambinusiųjų šiuo numeriu kitose šalyse kilo susikalbëjimo problemų. Šiandien Komisija kartu su Europos Parlamentu ir Taryba vasario vienuoliktąją paskelbë Europos pagalbos telefono numerio 112 diena – taip siekiama populiarinti telefono numerį 112 ir skatinti nacionalines valdžios institucijas, kad ES bendrojo pagalbos telefono numerio paslaugos bûtų teikiamos daugiau kalbų.
„Europos pagalbos telefono numeris nebeturëtų bûti geriausiai saugoma Europos paslaptis. Turime bendrą pagalbos telefono numerį 112, kuriuo piliečiai bet kada gali pasinaudoti visose valstybëse narëse. Tačiau tai, kad mažiau nei ketvirtadalis piliečių žino apie šį numerį arba kad dël kalbos barjerų šiuo numeriu skambinantys keliautojai negali susikalbëti su pagalbos linijos operatoriumi, yra nepriimtina, – sakë už ES telekomunikacijas atsakinga Komisijos narë Viviane Reding. – Siekti, kad bûtų užtikrinta 500 mln. piliečių sauga, ES privalo taip pat uoliai, kaip siekë užtikrinti jiems galimybę laisvai keliauti bendroje 27 šalių erdvëje. Pirmąją Europos telefono numerio 112 dieną siekiama nacionalinëms valdžios institucijoms priminti, kad bûtina didinti kalbų, kuriomis telefono numeriu 112 teikiamos pagalbos centrų paslaugos, skaičių ir geriau informuoti apie šį gyvybiškai svarbų numerį.“

Europos Komisijos atlikta visos ES apklausa rodo, kad 94 % ES piliečių mano, jog turëti bendrą ES pagalbos numerį naudinga. Šiandien paskelbtoje „Eurobarometro“ apklausoje taip pat nurodytos dar tobulintinos sritys:

Kalbos problemos. 28 procentams telefono numeriu 112 užsienyje skambinančių asmenų kyla susikalbëjimo problemų, nors, remiantis 21 valstybës narës pateikta informacija, pagalbos centrai į skambučius telefono numeriu 112 iš esmës turëtų sugebëti atsakyti anglų kalba (12 valstybių narių – vokiečių ir 11 valstybių narių – prancûzų kalba).

Telefono numerio 112 žinomumas. Apskritai spontaniškai pasakyti, kad telefono numeris 112 yra numeris, kuriuo pagalbos tarnybas galima iškviesti bet kur Europos Sąjungoje, galëjo tik 24 % apklaustų europiečių. Šis rodiklis dviem procentais geresnis, palyginti su 2008 m. vasario mën., bet piliečių, žinančių apie ES pagalbos telefono numerį, dalis įvairiose šalyse smarkiai skiriasi – nuo 3 % Italijoje iki 58 % Čekijoje. Daugelyje valstybių narių apie telefono numerį 112 piliečiai ir šalies svečiai informuojami, pvz.:

Suomijoje kasmet vasario vienuoliktąją minima pagalbos telefono numerio 112 diena;
atvykusieji į Bulgariją gauna SMS žinutę apie telefono numerį 112;
apie telefono numerį 112 informuojama Austrijos, Graikijos ir Ispanijos greitkeliuose ir kelių mokesčių rinkimo vietose, Belgijos, Čekijos, Estijos, Airijos, Graikijos, Nyderlandų ir kitų šalių geležinkelio stotyse ir oro uostuose;
Švedijoje prieš kelionių sezono pradžią organizuojamos žiniasklaidos informavimo apie telefono numerį 112 kampanijos.
Per praëjusius metus telefono numerio 112 žinomumas mažiausiai 10 % padidëjo Bulgarijoje, Švedijoje, Rumunijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje.

„Eurobarometro“ apklausa taip pat parodë, kad:

per pastaruosius penkerius metus pagalbos numeriu yra skambinę ketvirtadalis ES piliečių;
dauguma vis dar skambino fiksuotojo ryšio telefonu – nors fiksuotojo ryšio telefonu skambino 53 % asmenų, vis dëlto pagalbos skambučių padaugëjo ir iš mobiliųjų telefonų (45 %, palyginti su 42 % 2008 m.).
Norëdama užtikrinti, kad telefono numeris 112 bûtų žinomas visoje Europoje, Europos Komisija kartu su Europos Parlamentu ir Taryba vasario vienuoliktąją paskelbë Europos pagalbos telefono numerio 112 diena. Komisija ir valstybës narës stengsis aktyviau reklamuoti telefono numerį 112, ypač prieš vasaros atostogų laikotarpį.

Pagrindinë informacija

Europos pagalbos telefono numeris 112 įdiegtas 1991 m. tam, kad, be nacionalinių pagalbos telefono numerių, visose ES valstybëse narëse bûtų vienas pagalbos telefono numeris, kuriuo visiems, visų pirma keliautojams, bûtų lengviau susisiekti su pagalbos tarnybomis. Nuo 1998 m. ES taisyklëmis valstybës narës įpareigotos užtikrinti, kad šiuo numeriu visi fiksuotojo ir judriojo ryšio telefonų naudotojai galëtų skambinti nemokamai. Nuo 2003 m. telekomunikacijų operatoriai informaciją apie skambintojo vietą privalo pateikti pagalbos tarnyboms, kad jos galëtų greitai surasti nelaimës ištiktus asmenis ES valstybës narës taip pat privalo didinti piliečių informuotumą apie telefono numerį 112.

Siekdama užtikrinti telefono numeriu 112 teikiamas paslaugas, Komisija pradëjo 17 pažeidimų negrinëjimo procedûrų prieš penkiolika šalių, kuriose šis numeris neįdiegtas, nenustatoma skambintojo vieta arba į skambutį reaguojama netinkamai. Dauguma iš šių procedûrų nutrauktos, nes šalys ëmësi taisomųjų priemonių.

Telefono numeris 112 naudojamas greta kitų pagalbos telefono numerių, bet Danija, Suomija, Nyderlandai, Portugalija, Švedija ir visai neseniai Rumunija nusprendë telefono numerį 112 paskelbti pagrindiniu nacionaliniu pagalbos telefono numeriu. Kitose šalyse 112 yra vienintelis tam tikrų pagalbos tarnybų iškvietimo telefono numeris (pvz., Estijoje ir Liuksemburge – greitosios pagalbos ir gaisrinës).

Komisijos tvarkomas telefono numerio 112 tinklalapis www.ec.europa.eu/112

Kaip telefono numeris 112 veikia mano šalyje

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Informacija vaikams

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

 

Šaltinis: EK