Jau 17 metų IVPK savo veikla prisideda prie informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje

Data

2018 07 01

Įvertinimas
0
Epaslaugos_LT_ivpk.jpg

Nuo 2001 m. informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimas tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje stipriai išaugo. Daugeliui žmonių IRT yra tapusios neatsiejama gyvenimo dalimi. Lietuvos gyventojai vis labiau tampa tikrais informacinės visuomenės nariais, kurie gali ir geba taikyti šiuolaikines IRT visose savo veiklos srityse, moka naudotis šalies bei pasaulio informacijos šaltiniais. Prie šių pokyčių prisideda ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK), šiandien minintis 17-uosius savo veiklos metus.

2001 m., kai buvo įsteigtas IVPK, kurio pagrindinis uždavinys buvo dalyvauti formuojant valstybės informacijos technologijų ir telekomunikacijų kūrimo Lietuvos Respublikoje politiką ir koordinuoti jos įgyvendinimą, Lietuvoje internetu reguliariai naudojosi tik 7,4 proc. gyventojų, prie interneto buvo prisijungę tik 2,5 proc. šalies namų ūkių. Internetu prekes arba paslaugas pirko 3 proc., o elektroninėmis viešosiomis paslaugomis naudojosi 5 proc. Lietuvos gyventojų. Šiandien situacija šiose srityse kardinaliai pasikeitusi. Lietuvos statistikos departamento 2017 m. duomenimis, internetu reguliariai naudojasi  ir prisijungę prie interneto yra 75 proc. šalies gyventojų. 29 proc. gyventojų perka prekes ar paslaugas elektroninėse parduotuvėse, 48 proc. naudojasi elektroninėmis viešosiomis paslaugomis. Lietuvos gyventojai daugiausia internetą naudoja ryšiams - 72 proc., 56 proc. naudojasi internetinės bankininkystės paslaugomis, 54 proc. bendrauja socialiniuose tinkluose.

Pagal Europos Komisijos skelbiamą Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą, Lietuva yra 13 iš 28 Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ir užima aukštas pozicijas pagal tokius rodiklius, kaip daugiausia ES naujienas internete skaitanti (93 proc. interneto vartotojų, 1 vieta ES) ir naudojanti vaizdo telefoniją (71 proc. interneto naudotojų, 2 vieta ES) šalis, plačiajuosčio ryšio kainų indeksą (Lietuvos rodiklis 94 balai, 3 vieta ES), verslo naudojimąsi elektroninėmis dalijimosi informacija priemonėmis (47 proc., 3 vieta ES), galimybę iš valdžios institucijų gauti iš anksto užpildytas e. formas (85 balai, 4 vieta ES), elektroninių paslaugų užbaigtumą (94 balai, 5 vieta ES).

2001 m. pradėjus itin sparčiai augti IRT naudojimui, tais pačiais metais prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės buvo įkurtas IVPK, kuris dalyvauja formuojant valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką, koordinuoja jos įgyvendinimą, užtikrina Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos ir elektroninių valdžios portalo www.epaslaugos.lt teikiamų paslaugų kokybę, patogumą ir prieinamumą, įgyvendina valstybės informacinių išteklių valdymą, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą administruojančioms institucijoms dėl iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros projektų, derina valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamus investicijų projektus.

Duomenų šaltinis: IVPK