IVPK pasirašė sutartį dėl projekto „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“ įgyvendinimo

Data

2018 06 29

Įvertinimas
1
Epaslaugos_LT_kompt.jpg

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“  įgyvendinimo. Projektu siekiama sudaryti sąlygas gerinti gyventojų, verslo ir valstybės institucijų aptarnavimą VIISP aplinkoje, diegiant technologiškai inovatyvius elektroninius sprendimus ir teikiant pažangias viešąsias ir administracines paslaugas gyventojams ir verslui bei didinant elektroninių paslaugų prieinamumą.

Kuriant ar vystant elektronines paslaugas labai svarbu efektyviau išnaudoti esamus informacinius ir organizacinius resursus. Siekiant, kad VIISP portalas būtų pristatomas kaip vieno langelio principu veikiantis Elektroninių valdžios vartų portalas, tikslinga parengti priemones ir centralizuotus informacinių technologijų sprendimus, skirtus gyventojams, verslui ir valstybės institucijoms.

Įgyvendinus projektą bus sukurti / modernizuoti VIISP funkcionalumai, įgalinantys pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, didinantys duomenų mainų  efektyvumą ir VIISP portale sukurtos naujos sudėtinės elektroninės paslaugos gyventojams / verslui bei bendrojo naudojimo  paslaugos valstybės institucijoms.

Projekto vertė – 2 959 784,83 Eur. Projektas įgyvendinamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas““ priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ lėšomis, kurias administruoja – Susisiekimo ministerija.

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa www.esinvesticijos.lt

Duomenų šaltinis. IVPK