IVPK pasirašė sutartį dėl projekto „Valstybės informacinių išteklių infrastuktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo

Data

2018 06 13

Įvertinimas
4
finger-3139200_960_720.jpg

IVPK pasirašė sutartį dėl projekto „Valstybės informacinių išteklių infrastuktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „Valstybės informacinių išteklių infrastuktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas“  įgyvendinimo. Projektu siekiama sukurti tinkamą organizacinę (valdymo), metodinę, teisinę aplinką ir priemones sklandžiam, į veiklos poreikius orientuotam bei saugiam valstybės informacinių išteklių (VII) infrastruktūros konsolidavimui įgyvendinti ir Debesijos paslaugoms teikti.

Projekto rezultatai padės užtikrinti sklandų VII infrastruktūros konsolidavimo įgyvendinimo procesą, Debesijos paslaugų teikimo ir valdymo procesų kokybę ir sklandų tolesnį VII plėtojimą naudojant Debesijos paslaugas.

Įgyvendinus projektą bus patobulintas ir išplėtotas VII valdymo modelis bei VII valdymo procesai valstybės lygyje, būtini VII infrastruktūrai sėkmingai konsoliduoti ir numatytiems rezultatams pasiekti ir užtikrintas jų susiejimas su valstybės Debesijos paslaugų teikėjų ir gavėjų lygių vadovavimo VII procesais. Taip pat bus sustiprinti institucijų, atsakingų už VII infrastruktūros konsolidavimą, konsolidavimo proceso valdymą, koordinavimą ar priežiūrą, administraciniai gebėjimai bei jų žmogiškųjų išteklių gebėjimai ir kompetencijos, reikalingi įgyvendinti VII infrastruktūros konsolidavimą ir Debesijos paslaugų teikimą institucijoms bei parengta tinkama teisinė aplinka  ir priemonės VII infrastruktūros konsolidavimui įgyvendinti ir Debesijos paslaugoms teikti.

Projekto vertė – 2 615 876,89 Eur. Projektas įgyvendinamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ lėšomis.

 

Duomenų šaltinis. IVPK