IVPK pasirašė sutartį dėl projekto „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ įgyvendinimo

Data

2018 08 13

Įvertinimas
0
cloud-3406627_960_720.jpg

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ įgyvendinimo. Projektu siekiama sukurti ir įdiegti valstybės debesijos paslaugų teikimo veiklai reikalingą informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą ir suformuoti žmogiškuosius išteklius, reikalingus valstybės debesijos paslaugoms teikti.

Šiam tikslui pasiekti, bus sukurta ir įdiegta valstybės debesijos paslaugų teikimo veiklai reikalinga IRT infrastruktūra, valstybės informacinių išteklių infrastruktūra patalpinta sukurtoje debesijos paslaugų teikimo infrastruktūroje, įgalinant jų veikimą ir tvarkymą naudojant debesijos paslaugas, sukurtas  valstybės debesijos paslaugų teikimo organizacijos veiklos planavimo ir valdymo reglamentavimas ir įgyvendinimo priemonės bei užtikrintas tinkamas valstybės debesijos paslaugų teikimo organizacijos veikimas.

Projekto vertė – 35 711 138,17 Eur. Projektas įgyvendinamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ lėšomis, kurias administruoja tarpinė institucija - Susisiekimo ministerija.

Duomenų šaltinis: IVPK