IVPK pasirašė sutartį dėl projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ įgyvendinimo

Data

2018 04 04

Įvertinimas
3
family-2398291_960_720.png

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ įgyvendinimo. Projektu siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. Siekiant skatinti Lietuvos gyventojus atrasti interneto, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) produktų ir paslaugų naudą,  būtina informuoti Lietuvos visuomenę, ypač tikslines grupes, esančias skaitmeninėje atskirtyje, apie IRT teikiamas galimybes, o gyventojus, kurie turi ribotus skaitmeninius įgūdžius - skatinti tapti išmaniais IRT naudotojais.

Šiems tikslams pasiekti planuojamas projektas, kuris apims:
Lietuvos gyventojų, nesinaudojančių internetu, skatinimą pradėti naudotis IRT. Tam bus pasitelkiamos vietos bendruomenės ir jų „skaitmeniniai lyderiai“, kurie skatins bendruomenės narius domėtis IRT, ugdyti ir tobulinti savo skaitmeninius gebėjimus, dalyvauti elektroninėje erdvėje atrandant IRT teikiamas galimybes. Taip pat projekte bus pasitelktas ir sukurtas tvarus jaunųjų „e. skautų“  (savanorių) tinklas, padėsiantis  vietinės bendruomenės nariams teikti tarpusavio pagalbą ir išmokti  naudotis internetu, elektroninėmis paslaugomis bei dalytis tai bendruomenei aktualiomis žiniomis ir patirtimi apie IRT naudojimą;
Lietuvos gyventojų, kurie ribotai naudojasi IRT, skatinimą tobulinti skaitmeninius įgūdžius - efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai išnaudojant IRT teikiamas kokybiško gyvenimo ir profesinės veiklos galimybes.

Projektas nukreiptas į gausią  Lietuvos gyventojų tikslinę grupę, t. y. apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu,  tuos, kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami ir netobulinami, taip pat tuos, kurie turi ir gali įtakoti bendruomenės narius tapti išmanesniais ir aktyviais piliečiais IRT skaitmeninių įgūdžių pagalba.

Projekto vertė – 5 988 156,64 Eur. Projektas įgyvendinamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ lėšomis, kurias administruoja tarpinė institucija - Susisiekimo ministerija.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, Valstybės investicijų programos www.esinvesticijos.lt

Duomenų šaltinis: IVPK