2023-11-06

IVPK kolektyvas tarptautinės pyragų dienos proga aukojo organizacijoms

Informacinės visuomenės plėtros kolektyvas prisijungė prie Lietuvoje švenčiamos Pyragų dienos.

Lapkričio 6 dieną vaišindamiesi kolegų pagamintais gardėsiais įstaigos darbuotojai aukojo pasirinktoms organizacijoms. Siekiant neišskirti tam tikros visuomenės grupės, įstaigos darbuotojams buvo pasiūlyta paaukoti veinai iš trijų šalyje veikiančių organizacijų - "Maltiečių ordinas", "Mamų unijai" ir "Lesės" prieglaudai.

Tarptautinę pyragų dieną džiaugiamės kilniais kolegų tikslais dalintis ir aukoti tiems, kam mūsų parama yra labai reikalinga.