2024-01-23

IVPK dalyvavo Nacionalinėse kibernetinio saugumo pratybose „Kibernetinis skydas OpEx 2023” VITC

Vienas svarbiausių IVPK uždavinių teikiant kokybiškas IT paslaugas yra IRT infrastruktūros kibernetinio saugumo užtikrinimas. Siekdami patikrinti ir įvertinti turimus gebėjimus nuolat dalyvaujame mokymuose ir tobuliname savo praktinius įgūdžius kibernetinio saugumo pratybose.

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos 2023 m. spalio 17–19 dienomis rengė kasmetines nacionalines kibernetinio saugumo pratybas „Kibernetinis skydas OpEx 2023“. IVPK jau ketvirtą kartą dalyvavo NKSC rengiamose pratybose.

Pagrindinis pratybų tikslas – pratybų dalyvių praktinių kibernetinio saugumo įgūdžių formavimas ir stiprinimas, kibernetinių incidentų valdymo procedūrų patikrinimas, bendradarbiavimo tarp kibernetinius incidentus valdančių ir (ar) tiriančių institucijų ir kibernetinio saugumo subjektų gerinimas ir  viešosios komunikacijos įgūdžių ugdymas. 2023 metų pratybose tiesiogiai dalyvavo apie 20 IVPK darbuotojų. Pratybose taip pat dalyvavo 2022 metais įkurto Kibernetinio saugumo skyriaus (SOC – Saugumo operacijų centras) analitikai, kurie kasdien užtikrina IRT platformos ir teikiamų IT paslaugų kibernetinį saugumą, vykdo nepertraukiamą kibernetinio saugumo įvykių stebėjimą, reagavimą, analizę ir tyrimą,  kibernetinių incidentų aptikimą, vertinimą ir sprendimą.

Iš viso nacionalinėse kibernetinio saugumo pratybose „Kibernetinis skydas OpEx 2023“ dalyvavo ir kibernetinius incidentus valdė 82 organizacijos (pratybose KS2022 kibernetinius incidentus valdė 56 organizacijos). 77 dalyvavusios organizacijos yra valstybės informacinių išteklių valdytojai ir ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojai arba tvarkytojai (KS2022 buvo 53 valdytojai ir tvarkytojai).