Įvertinta Europos Sąjungos valstybių elektroninės valdžios pažanga

Data

2019 02 13

Įvertinimas
0
bendchmark.jpg

Europos Komisijos 2018 m. užsakyto tyrimo duomenimis, Lietuva yra tarp 11 geriausių Europos valstybių pagal elektroninės valdžios veiksmingumą ir elektroninių paslaugų prieinamumo piliečiams užtikrinimą.

Elektroninės valdžios pažanga buvo vertinama 34 valstybėse, t. y. Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse, Islandijoje, Norvegijoje, Juodkalnijoje, Serbijos Respublikoje, Šveicarijoje ir Turkijoje, pagal pagrindinius keturis kriterijus:

• Orientacija į vartotoją (kaip lengva ir patogu naudoti viešą informaciją ir paslaugas internete).  Orientacija į vartotoją yra labiausiai išvystytas elektroninės valdžios požymis. Šio kriterijaus bendras ES valstybių narių vidurkis – 82 proc., tuo tarpu Lietuvoje šis rodiklis 89 proc.

• Skaidrumas (valdžios institucijų sprendimų, paslaugų teikimo procedūrų aiškumas ir vartotojų galimybės kontroliuoti jų asmeninius duomenis lygis). Šio kriterijaus  bendras ES valstybių narių vidurkis - 59 proc., Lietuvos - 86 proc.

• Tarpvalstybinis judumas (mobilumas) (kokiu mastu žmonės gali naudotis viešosiomis paslaugomis už savo šalies ribų). Šio kriterijaus bendras ES valstybių narių vidurkis – 52 proc. Lietuvos kriterijaus reikšmė pateikiama dviem aspektais: gyventojų judumas - 32 proc. (ES vidurkis - 48 proc.), verslo judumas - 64 proc. (ES vidurkis - 61 proc.).

• Elektroninių priemonių veiksmingumas (eID, e.dokumentas, e.pristatymas ir kita). Šio kriterijaus bendras ES valstybių narių vidurkis - 54 proc., Lietuvos – 86 proc.

Europos Komisijos paskelbtos elektroninės valdžios veiksmingumo ataskaitos duomenimis, Lietuvos bendras indeksas už 2016-2017 m. laikotarpį yra didesnis negu 75 proc. 

Europos Komisijos 2018 m. tyrimo atskaita.

Lietuvos ir kitų šalių rezultatai.

Šaltinis. Europos Komisija