2021-11-16

Įvertinta Europos elektroninės valdžios pažanga

Europos Komisijos 2021 m. užsakyto tyrimo duomenimis, Europos elektroninės valdžios lyderiai yra Malta ir Estija. Tačiau nedaug nuo jų atsilieka Lietuva, Danija, Suomija, Austrija, Islandija, Liuksemburgas, Portugalija, Nyderlandai, Latvija ir Norvegija.  

Elektroninės valdžios pažanga buvo vertinama 36 valstybėse, t. y. Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse, Islandijoje, Norvegijoje, Juodkalnijoje, Serbijos Respublikoje, Šveicarijoje, Turkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Albanijoje ir Šiaurės Makedonijoje  pagal pagrindinius keturis kriterijus:

• Orientacija į vartotoją (kaip lengva ir patogu naudoti viešą informaciją ir paslaugas internete).  Orientacija į vartotoją yra labiausiai išvystytas elektroninės valdžios požymis. Šio kriterijaus bendras ES+ valstybių narių vidurkis – 88,3 proc., tuo tarpu Lietuvoje šis rodiklis 92 proc.
• Skaidrumas (valdžios institucijų sprendimų, paslaugų teikimo procedūrų aiškumas ir vartotojų galimybės kontroliuoti jų asmeninius duomenis lygis). Šio kriterijaus  bendras ES+ valstybių narių vidurkis – 64,3 proc., Lietuvos - 84 proc.
• Tarpvalstybinis judumas (mobilumas) (kokiu mastu žmonės gali naudotis viešosiomis paslaugomis už savo šalies ribų). Bendras ES+ valstybių narių vidurkis – 54,8 proc., Lietuvos – 55 proc.
• Elektroninių priemonių veiksmingumas (eID, e.dokumentas, e.pristatymas ir kita). Šio kriterijaus bendras ES+ valstybių narių vidurkis – 65,2 proc., Lietuvos – 92 proc.

Detalesnę tyrimo informaciją galite rasti čia.

Lietuvos ir kitų šalių rezultatai.

Šaltinis. Europos Komisija