2024-02-05

IT paslaugų gavėjai dalinasi atsiliepimais apie paslaugų teikimą ir vykdomą infrastruktūros konsolidavimą VITC

IRT infrastruktūros konsolidavimo poveikį ir naudą jau spėjo pajusti į pertvarkos procesą įsitraukusios įstaigos. Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento (VITC) IT paslaugomis besinaudojančios ir apklausoje dalyvavusios 112  įstaigų teigiamai vertina VITC teikiamų IT paslaugų kokybę ir migravimo į Valstybės debesijos konsoliduotą IRT infrastruktūrą procesą. 

Praėjusių metų pabaigoje atlikta apklausa atskleidė, kad 86 proc. apklausoje dalyvavusių įstaigų puikiai ir labai gerai vertina VITC teikiamas paslaugas. Apklausoje dalyvavusios 112 įstaigų  labiausiai vertina IRT infrastruktūros paslaugų kokybę bei migravimo į konsoliduotą IRT infrastruktūrą procesą.  

Vertinant apklausos rezultatus puikiai VITC teikiamas paslaugas vertina tiek naujos, tiek ne pirmus metus paslaugų teikimo sutartis turinčios, iki 50 darbuotojų dydžio  įstaigos. Daugiau nei pusė (61,76%) puikiai vertina VITC teikiamos IRT infrastruktūros paslaugų kokybę, o  (51,5%) IT paslaugų užsakymų ir pakeitimų vykdymą. Kreipdamiesi į IT paslaugų teikėją (VITC) klientai kaip aptarnavimo kanalą dažniausiai renkasi portalą Servicedesk.vitc.lt.  

Šiuo metu VITC konsoliduotas IT paslaugas teikia beveik 250 institucijoms. Vadovaujantis principu 24/7 užtikrinamas IRT infrastruktūros veiklos tęstinumas bei duomenų saugumas. Valstybės institucijų IT infrastruktūros ūkį valdantis IVPK VITC, sklandžiai vykdo IT paslaugų užsakymus, o esant nenumatytiems  atvejams, VITC aukštos kompetencijos, kvalifikuoti specialistai operatyviai užtikriną nenutrūkstamą IT paslaugų tiekimą vadovaujantis sutartimis ir ISO/IEC20000-1, ISO27001 standartų procesais. 

VITC klientai pic2.png