IT panaudojimas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose

Data

2002 10 25

Įvertinimas
0

2002 m. vasaros duomenimis, šalies valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose 100 darbuotojų vidutiniškai tenka 40 kompiuterių. Šiose institucijose kompiuteriu darbe naudojasi vidutiniškai po 90 darbuotojų, kas sudaro apie 60 % visų dirbančių vidutinėje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

Birželį vienoje valstybinėje įstaigoje ar organizacijoje internetu naudojosi vidutiniškai po 61 darbuotoją, kas sudarė 40 % visų institucijos darbuotojų, bei 68 % darbuotojų, kurie darbe naudoja kompiuterį.

Šie ir kiti duomenys apie IT panaudojimą valstybės ir savivaldybių institucijose - Statistikos deprtamento prie LRV in Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV atlikto tyrimo ataskaitoje, kurią rasite čia (MS WORD formatas).

Šaltinis: IVPK