BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Įsigalioja naujos telekomunikacijų taisyklės

Data

2009 12 21

Įvertinimas
0
Nuo š. m. gruodžio 19 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos š. m. gruodžio 18 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtos ES telekomunikacijų taisyklės. Naujosios taisyklės, nustatytos Geresnio reguliavimo direktyvoje ir Piliečių teisių direktyvoje, į 27 ES valstybių narių teisės aktus turi būti perkeltos iki 2011 birželio mėn. Po 20 dienų įsigalios tiesioginio taikymo reglamentas, kuriuo įsteigta Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC). Šios institucijos užduotis – visoje Europoje užtikrinus nuoseklų reguliavimą stiprinti bendrąją telekomunikacijų rinką. Lapkritį Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė galutinį susitarimą ( IP/09/1812 ), todėl šis ES teisės aktų priėmimo etapas paskutinis.

„Nauja Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija aiškiai atspindi mūsų rimtus ketinimus siekti, kad Europos telekomunikacijų operatoriai ir vartotojai nebejaustų nacionalinių ribų teikdami tinklo prieigą ir ryšių paslaugas ir jomis naudodamiesi , – sakė už telekomunikacijas atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – Nuo 2010 m. pavasario BEREC padės nacionalinėms ryšių reguliavimo tarnyboms ir Europos Komisijai užtikrinti, kad telekomunikacijų paslaugas visoje Europos Sąjungoje būtų galima teikti suderintomis ir konkurencinėmis sąlygomis. Reformų direktyvos jau paskelbtos Oficialiajame leidinyje, todėl į valstybes nares kreipiuosi prašydama šias taisykles sklandžiai, greitai ir tinkamai perkelti į nacionalinius teisės aktus. Tik taip užtikrinsime teisinį tikrumą, didesnę konkurenciją ir skatinsime investuoti į augančią Europos bendrąją telekomunikacijų rinką.“

Naująją Europos telekomunikacijų instituciją BEREC sudarys 27 nacionalinių ryšių reguliavimo tarnybų vadovai. Sprendimai paprastai bus priimami dviejų trečdalių balsų dauguma arba paprastąja balsų dauguma, jei BEREC teiks nuomonę dėl Komisijos išnagrinėtų priemonių, apie kurias pranešė nacionalinės ryšių reguliavimo tarnybos (žr. MEMO/09/539 ). BEREC sprendimus padės parengti nepriklausomi ekspertai. BEREC taip pat patars ir padės nacionalinėms ryšių reguliavimo tarnyboms, taip pat papildys jų savarankiškai atliekamą darbą, ypač jei priimami reguliavimo sprendimai bus tarptautinio pobūdžio.

Įgyve ndinus ES telekomunikacijų reformą, sustiprės konkurencija Europos telekomunikacijų rinkose, todėl 500 mln. ES piliečių turės didesnį pasirinkimą – galės naudotis didesnės aprėpties plačiajuosčio interneto ryšio paslaugomis visoje Europoje, o jų teisė į ryšio privatumą bus griežčiau saugoma. Radijo dažnių srityje valstybės narės dabar turi pritaikyti savo dažnių skyrimo ir leidimų suteikimo sistemas prie naujųjų taisyklių, kad radijo dažnių naudojimo sąlygos būtų kuo lankstesnės. Komisija pateiks pirmosios radijo spektro politikos programos pasiūlymą (reformų priemonių rinkinio naujovė) ir patars sukurti strateginę nuoseklios ES radijo dažnių politikos kūrimo sistemą. Š. m. gruodžio 18 d. taip pat paskelbtas Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies pakeisti Radijo spektro politikos grupės uždaviniai, kad ji galėtų visapusiškai patarti Komisijai dėl šių radijo dažnių programų projektų rengimo.

Informacija apie 12 svarbiausių reformų, numatytų naujajame ES telekomunikacijų reguliavimo priemonių rinkinyje , pateikta MEMO/09/568 .

Tolesni veiksmai

Įsteigti Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją BEREC (2010 m. pavasarį). Visų 27 valstybių narių vyriausybės drauge nuspręs, kur įkurdinti BEREC.

Perkelti telekomunikacijų reformos priemonių rinkinį į 27 ES valstybių narių nacionalinę teisę (iki 2011 m. birželio).

Daugiau informacijos

Suderintų reformos priemonių rinkinio tekstas

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm  

MEMO/09/568

Komisijos sprendimas iš dalies keisti Radijo spektro politikos grupės uždavinius :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm  


Šaltinis: EK