Informacinių technologijų naudojimas įmonėse 2018 m.

Data

2018 07 20

Įvertinimas
0
business-3167295_960_720.jpg

13,7 PROC. ĮMONIŲ ANALIZAVO DIDŽIUOSIUS DUOMENŲ (BIG DATA) RINKINIUS

Per 2017 m. 13,7 proc. įmonių, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų (2015 m. – 12 proc.), analizavo didžiųjų duomenų (Big data) rinkinius, remdamasis infor­ma­cinių technologijų (IT) naudojimo įmonėse tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. 7,9 proc. įmonių naudojo duomenis, gautus iš socialinės žiniasklaidos, 7,9 proc. įmonių analizavo vietos nustatymo duomenis, gautus iš nešiojamųjų prietaisų, 5,9 proc. pačios analizavo įmonės išmaniuosiuose prietaisuose ar jutikliuose sukauptus duomenis. 10,5 proc. įmonių didžiųjų duomenų analizę atliko įmonės darbuotojai, 6,6 proc. – samdė specialistus iš išorės.

2018 m. pradžioje kompiuteriais ir plačiajuosčiu internetu naudojosi visos įmonės, mobiliuoju plačiajuosčiu ryšiu – 86,1 proc. įmonių (2017 m. – 82,1 proc.). Kompiuteriais kasdieniame darbe bent kartą per savaitę naudojosi 48,3 proc. darbuotojų, internetu – 43,7 proc. (2017 m. – atitinkamai 46 ir 42,7 proc.). Mobilia interneto prieiga darbo reikalais naudojosi 23,3 proc. darbuotojų (2017 m. – 21,5 proc.).

17 proc. įmonių dirbo IT specialistai, kurių pagrindinis darbas buvo susijęs su IT siste­mų diegimu, tobulinimu ir priežiūra (2017 m. pradžioje tokių įmonių buvo 18,1 proc.). Per 2017 m. daugiau įmonių IT funkcijų priežiūrai pirko paslaugą iš išorinių paslaugų teikėjų, t. y. specializuotų IT priežiūros įmonių. 2017 m. 8,4 proc. įmonių ieškojo IT specialistų, iš jų 39,5 proc. susidūrė su problemomis jų ieškodamos. Dalis įmonių naujiems įgūdžiams įgyti ar turimiems tobulinti organizavo mokymus IT srityje: IT specialistams mokymus organizavo 5,4 proc. įmonių, kitiems darbuotojams – 6,6 proc. (2016 m. pradžioje – atitinkamai 6,3 ir 8,2 proc.).

Interneto svetainę turėjo 78,1 proc. įmonių (2017 m. – 78 proc.). 54 proc. įmonių interneto svetainėje skelbė produktų katalogus ar kainynus (2017 m. – 53,1 proc.), 30,2 proc. (2017 m. – 27,4 proc.) – teikė nuorodas į įmonės socialinius tinklus, 12,9 proc. (2017 m. – 12,3 proc.) – teikė galimybę sekti pristatymą internetu.

2017 m. informaciją iš valstybės institucijų interneto svetainių naudojo 72,8 proc. įmonių (2016 m. – 71,2 proc.): 66,4 proc. – administravimo procesams, 40,4 proc. informaciją naudojo įmonės komercinei veiklai, 41,2 proc. – elektroninėms paslaugoms kurti ar teikti (2016 m. – atitinkamai 65,2, 37,4 ir 37,1 proc.).

2018 m. pradžioje robotizuotą įrangą (pramoninius ar paslaugų robotus) naudojo 3,2 proc. įmonių: pramoninius robotus – 2,4 proc., paslaugų – 1,8 proc. įmonių. Per 2017 m. 4 proc. įmonių naudojosi 3D spausdinimu: savo įmonės 3D spausdintuvais (įskaitant nuomojamais) naudojosi 2,7 proc., kitų įmonių (įskaitant patronuojančių ar dukterinių įmonių) teikiamomis 3D spausdinimo paslaugomis naudojosi 0,8 proc. įmonių.

22,6 proc. gamybos ir paslaugų įmonių, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų, pirko debesų kompiuterijos paslaugas (2017 m. – 23,2 proc.). Elektroninį paštą, kaip debesų kompiuterijos paslaugą, naudojo 15,7 proc. įmonių, duomenų rinkmenų saugojimo – 13,8 proc., įmonės duomenų bazių prieglobos – 11,7 proc., finansų ar apskaitos programinės įrangos – 9,3, biuro programinės įrangos – 8,8, IT pajėgumų nuosavos programinės įrangos veikimui užtikrinti – 8,1 proc., ryšių su klientais valdymo programinės įrangos, kaip debesų kompiuterijos paslaugą, naudojo 6,1 proc. įmonių.

Išankstiniais duomenimis 2017 m. kompiuterius ir elektroninius tinklus prekybai (prekėms ar paslaugoms pirkti arba parduoti) naudojo 44,2 proc. įmonių (2016 m. – 40,3 proc.). 2017 m. 36,4 proc. įmonių pirko (užsakė) prekes ar paslaugas internetu arba kompiuteriniais tinklais, naudodamos elektroninių duomenų mainų technologijas, 21,1 proc. – gavo užsa­kymų (2016 m. – atitinkamai 28,2 ir 22,8 proc.).

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas