>
2023-12-20

Informacinės visuomenės plėtros komiteto Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamentui suteikti sertifikatai ISO/IEC 20000-1 ir 27001 VITC

Džiaugiamės šiais metais ne tik sėkmingai užbaigę „Valstybės debesijos teikimo paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimo” projektą, ženkliai išauginę savo klientų skaičių, bet ir teikiamų IT paslaugų įvertinimu! VITC teikiamų IT paslaugų kokybė patvirtinta ISO/IEC20000-1 ir ISO/IEC 27001 sertifikatais.  

ISO/IEC 20000-1 sertifikatas įpareigoja laikytis IT paslaugų valdymui keliamų tarptautinio standarto reikalavimų, kurie yra skirti užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą.   

ISO/IEC 27001 sertifikatas įpareigoja vadovautis informacijos saugumo principais, teikiant IT paslaugas. 

Sertifikatais patvirtinta, kad VITC taikoma integruota vadybos sistema atitinka standartų reikalavimus „Valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų kataloge patvirtintų DaaS, IaaS, PaaS, SaaS,LSaaS, CaaS ir kitų grupių informacinių technologijų paslaugų teikimas” srityje.   

Sertifikatai garantuoja, kad organizacijoje įdiegtos vadybos sistemos procesai nuolat tobulinami ir atitinka tarptautiniuose standartuose įtvirtintas geriausias pasaulines praktikas.