>
2023-07-04

Informacinės visuomenės plėtros komitetas švenčia 22-ąjį gimtadienį

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) liepos 1 d. mini 22-jų metų veiklos sukaktį. Šiandien IVPK veiklos tikslas - įgyvendinti valstybės informacinės visuomenės plėtros, valstybės informacinių išteklių ir dokumentų pakartotinio naudojimo valdymo sričių politiką.

IVPK atlieka centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų teikėjo funkcijas, atlieka registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo ir funkcionavimo stebėseną, dalyvauja rengiant informacinės visuomenės plėtros programą, nustato informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) investicijų projektų derinimo tvarką, derina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų rengiamus IRT investicijų projektus, atlieka jų įgyvendinimo stebėseną bei prižiūri kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjai laikosi Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų. 

IVPK taip pat atlieka kitas, su informacinės visuomenės paslaugų teikimo priežiūra susijusias funkcijas, teikia institucijoms metodinę pagalbą dėl skaitmeninių dokumentų rinkinių ir metaduomenų sudarymo, teikia skaitmeninių dokumentų rinkinių metaduomenis į Europos atvirų duomenų portalą, užtikrina jų integralumą ir sklaidą Europos Sąjungos mastu, atlieka skaitmeninių dokumentų rinkinių sudarymo stebėseną, nustato rekomenduojamus dokumentų parengimo ir pateikimo formatus ir standartus.

Pagal Jungtinių Tautų skaičiuojamą Elektroninės valdžios išplėtojimo indeksą (angl. Electronic Government Development  Index, EGDI) Lietuva 2022 m. užėmė 24 vietą pasaulyje iš 193 pasaulio valstybių. Lietuvos elektroninės valdžios išplėtojimo indeksas – 0,8745 balo, ir Lietuva priskiriama „Labai aukšto e. valdžios išplėtojimo indekso“ valstybių grupei, kurių indeksas – virš 0,75 balo. Tarp Baltijos valstybių pirmauja Estija (0,9393 balo), kuri užima 8 vietą, Lietuva – 24 vietą, o Latvija užima 28 vietą (0,8599 balo). 

Pagal 2022 m. Europos Komisijos (EK) skelbiamą Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą, Lietuva yra 14 iš 28 Europos Sąjungos (ES) valstybių narių. EK vertinimu, labai gerų rezultatų Lietuva pasiekė skaitmeninių viešųjų paslaugų srityje, kur jos vertinimo rodikliai beveik du kartus viršija ES vidurkį, ir čia Lietuva iš 12 vietos pakilo į 10. E. valdžios naudotojų skaičius nuolat augo ir pasiekė 70 proc. Lietuva gerai vertinama ir atvirų duomenų srityje (89 proc., palyginti su 81 proc. ES). Šalis daro nuolatinę pažangą siekdama, kad visos viešosios paslaugos būtų prieinamos internetu. Skaitmeninių technologijų integracijos srityje Lietuva viršijo daugelio šios srities rodiklių ES vidurkį ir užėmė 13-tą vietą. Pagal užsibrėžtą tikslą Lietuva 2025 metais siekia būti 10-oje vietoje DESI ataskaitoje, o įgyvendinus planuojamas reformas 2030 metais – 7-oje vietoje.