Informacinės technologijos Lietuvoje 2015

Data

2015 11 16

Įvertinimas
0
computer-984158_1920.jpg

Lietuvos statistikos departamentas išleido kasmetinį leidinį "Informacinės technologijos Lietuvoje 2015", kuriame pateikiama 2009–2015 m. statistinė informacija apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje: informacinių technologijų (IT) sektoriaus produkciją ir pridėtinę vertę, IT prekių gamybą, eksportą ir importą, IT ir ryšių technologijų rinką, IT panaudojimą namų ūkiuose, įmonėse, valstybės valdymo, sveikatos priežiūros, švietimo įstaigose. Pagrindiniai rodikliai, apibūdinantys informacinės visuomenės plėtrą šalyje, lyginami su Europos Sąjungos rodikliais. Informacija pateikiama šalies lygmeniu.

Leidinys "Informacinės technologijos Lietuvoje 2015".

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas