Informacija apie patirtas valstybės informacinių išteklių tvarkymo išlaidas 2016 metais

Data

2017 07 25

Įvertinimas
0
cycle-2019530_960_720.png

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK), koordinuodamas valstybės valdomų informacijos išteklių naudojimą, kasmet renka informaciją apie valstybės informacinių išteklių tvarkymui panaudojamas lėšas. IVPK identifikavo ir įvertino eksploatuojamų valstybės informacinių sistemų, valstybės registrų (kadastrų) ir kitų naudojamų informacinių sistemų (toliau – informacinės sistemos) tvarkymui panaudotas lėšas. Pažymėtina, kad į renkamų duomenų apimtį valstybės investicijos neįskaičiuotos.

2016 m. surinkta informacija parodė, kad palyginus su ankstesniais metais, išlaidos informacinėms sistemoms išaugo: 2016 metais iš viso buvo patirta 61,78 mln. Eur. išlaidų, 2015 metais – 53,40 mln. Eur.

Techninės ir programinės įrangos priežiūrai, administravimui ir modifikavimui 2016 m. išleista 26,61 mln. Eur. (palyginimui, 2015 m. - 24,73 mln. Eur.), darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 2016 m. panaudota 19,44 mln. Eur. (palyginimui, 2015 m. – 16,62 mln. Eur.). Išlaidos licencijoms (nuomai – įsigijimui ir termino pratęsimui, jų priežiūrai ir palaikymui) išaugo nuo 5,7 mln. Eur. 2015 metais iki 9,45 mln. Eur. 2016 metais. Tuo tarpu išlaidos ryšių paslaugoms, IT specialistų mokymams ir kt. liko beveik nepakitę.

Ši informacija parengta apklausus valstybės institucijas ir įstaigas. Duomenis apie 2016 metais patirtas išlaidas informacinėms sistemoms teikė 156 valstybės institucijos ir įstaigos (už 2015 metus duomenis pateikė 153 institucijos ir įstaigos).

Detalesnę informaciją galite rasti čia.