2024-01-11

Geriausiai bendruosius interneto svetainių reikalavimus atitinka teismų ir savivaldybių interneto svetainės

Informacinės visuomenės plėtros komitetas atliko Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių vertinimą ir pateikė išvadas bei rekomendacijas dėl interneto svetainių būklės tobulinimo. Atliekant vertinimą analizuotos 1043 įstaigų interneto svetainės iš kurių 75 proc. atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo nuostatas.

Vertinimo metu tikrintas Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo Bendriesiems reikalavimams. Įstaigų interneto svetainių atitikimo Aprašo nuostatoms vertinimo tikslas - atlikti įstaigų interneto svetainių turinio analizę, pateikti išvadas dėl įstaigų interneto svetainių būklės ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo

Atliekant vertinimą buvo analizuotos 1043 įstaigų interneto svetainės, kurioms taikomos Aprašo nuostatos. Geriausiai Aprašo nuostatas atitinka teismų (95 proc.) ir savivaldybių (94 proc.) interneto svetainės. Lyginant su ankstesniais metais, bendras įstaigų interneto svetainių atitikimas reikalavimams nepakito. 

Su vertinimo ataskaita galima susipažinti čia.