Europos Sąjungos vartotojų tarpvalstybinio apsipirkimo internetu paklausa didėja

Data

2017 08 17

Įvertinimas
0
template-1599667_960_720.png

2017 m. vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė rodo, kad vis daugiau ES vartotojų apsiperka internetu, o jų pasitikėjimas e. prekyba išaugo, ypač kai apsiperkama internetu kitose ES šalyse. Mažmeniniai prekybininkai vis dar vangiai plečia savo veiklą internete. Tai sąlygoja baimė dėl sukčiavimo, sąskaitų neapmokėjimo, tarpvalstybinių pardavimų rizikos, mokesčių reglamentavimo, nacionalinės sutarčių teisės ir vartotojų apsaugos taisyklių skirtumų.

Pažymėtina, kad per dešimt metų internetu apsiperkančių asmenų dalis beveik padvigubėjo (nuo 29,7 proc. 2007 m. iki 55 proc. 2017 m.). Nuo paskutinės rezultatų suvestinės vartotojų pasitikėjimo lygis padidėjo 12 procentinių punktų, kai apsiperkama iš mažmeninių  prekybininkų toje pačioje šalyje, ir 21 procentiniu punktu, kai apsiperkama kitoje ES valstybėje narėje. Nors padaryta didelė pažanga, rezultatų suvestinė rodo, kad vartotojai vis dar susiduria su kliūtimis, kai nori apsipirkti internetinėse parduotuvėje, veikiančioje kitoje ES šalyje - 13 procentų respondentų nurodė, kad atsisakyta priimti mokėjimą, o 10 procentų, kad atsisakyta gaminius pristatyti į jų šalį.

Vartotojų teisių išmanymo lygis didėja, tačiau jis vis dar žemas ir nevienodas skirtingose ES šalyse. Vidutiniškai 13 procentų vartotojų visapusiškai išmano savo svarbiausias teises. Tačiau vartotojų sąlygos šiaurinėse ir vakarinėse ES šalyse apskritai yra geresnės nei rytinėse ir pietinėse.

Taip pat rezultatų suvestinė rodo, kad mažmeniniai prekybininkai apie vartotojų teises turi nepakankamai žinių, t. y.  mažmeninių prekybininkų žinios apie vartotojų apsaugos taisykles nepagerėjo. Tik 53,5 procento jų atsakymų apie pagrindines vartotojų teises buvo teisingi.

Skundų nagrinėjimo srityje dar reikia tobulėti. Nors didėja vartotojų dalis, kuri patenkinta jų skundų nagrinėjimu, tačiau beveik trečdalis vartotojų yra nusprendę neteikti skundų, nes mano, kad susijusios sumos yra nedidelės (34,6 proc.) arba kad skundų nagrinėjimo procedūra užtruks pernelyg ilgai (32,5 proc.).

Vartotojų sąlygų rezultatų suvestinėje stebimos nacionalinės vartotojų sąlygos trijose srityse: 1. žinios ir pasitikėjimas, 2. atitiktis ir vykdymo užtikrinimas, 3. skundai ir ginčų sprendimas. Jose taip pat nagrinėjama ES mažmeninės rinkos integracijos ir e. prekybos pažanga. Ši suvestinė atliekama kas antrus metus.

Su 2017 m. vartotojų sąlygų suvestine galima susipažinti čia.

Su visomis vartotojų sąlygų suvestinėmis galima susipažinti čia.

Duomenų šaltinis: Europos Komisija