Europos Komisija aktyviau kovos su neteisėtu turiniu internete

Data

2017 10 03

Įvertinimas
0
access-1846056_960_720.jpg

Europos Komisija skelbia rekomendacijas ir principus, pagal kuriuos interneto platformos užkardys, aptiks ir šalins neapykantą, smurtą ir terorizmą internete kurstantį neteisėtą turinį. Jų tikslas – aktyviau ir iniciatyviau užkardyti, aptikti ir šalinti neapykantą, smurtą ir terorizmą internete kurstantį neteisėtą turinį. Internete vis labiau plintanti teroristinė ir smurtą bei neapykantą kurstanti medžiaga kelia didelę grėsmę Europos Sąjungos piliečių saugumui ir saugai. Ji taip pat pakerta piliečių pasitikėjimą skaitmenine aplinka – vieną svarbiausių inovacijų, augimo ir darbo vietų kūrimo varomųjų jėgų.

Internete gausėja neteisėto turinio, be kita ko, internetinės teroristinės propagandos, smurtą ir neapykantą kurstančių ksenofobinių ir rasistinių pasisakymų, todėl auga interneto platformų vaidmuo. Jos turi parodyti daugiau socialinės atsakomybės. Paskelbtose naujose rekomendacijose interneto platformos raginamos labiau stengtis, kad užkirstų kelią neteisėto turinio sklaidai. Interneto platformų įtaka suteikiant prieigą prie informacijos vis didėja, todėl Europos Komisija tikisi, kad artimiausiais mėnesiais jos pradės sparčiai veikti – pirmiausia kovoti su terorizmu ir neteisėtomis neapykantą kurstančiomis kalbomis. Pastarosios pagal Europos Sąjungos teisę neteisėtos ir internete, ir fiziniame pasaulyje.

Veiksmingą kovą su neteisėtu turiniu internete Europos Komisija siūlo pradėti nuo bendrų priemonių – jas taikant toks turinys būtų greitai ir iniciatyviai aptiktas, pašalintas ir būtų sukliudyta jį vėl įkelti.

Neteisėto turinio aptikimas ir pranešimas apie jį. Interneto platformos turėtų glaudžiau bendradarbiauti su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis – paskirti kontaktinius punktus, kad į juos būtų galima greitai kreiptis dėl neteisėto turinio šalinimo. Kad greičiau aptiktų neteisėtą turinį, interneto platformos raginamos glaudžiai bendradarbiauti su patikimais pranešėjais, t. y. specialiais subjektais, turinčiais profesionalių žinių, kas yra neteisėtas turinys. Be to, jos turėtų sukurti lengvai prieinamus mechanizmus, kad vartotojai galėtų pranešti apie neteisėtą turinį, ir investuoti į automatinio aptikimo technologijas.

Veiksmingas šalinimas. Neteisėtą turinį reikėtų pašalinti kuo greičiau, galbūt net per nustatytą laiko tarpsnį, jei gali būti padaryta didelė žala, pavyzdžiui, kurstant teroristinius veiksmus. Europos Komisija toliau analizuos konkretaus laiko tarpsnio klausimą. Platformos turėtų vartotojams aiškiai išdėstyti savo turinio politiką ir skelbti skaidrumo ataskaitas apie gautų pranešimų skaičių ir tipus. Interneto bendrovės turėtų įdiegti apsaugos priemones, kad nekiltų rizika pašalinti pernelyg daug turinio.

Pakartotinio įkėlimo prevencija. Interneto platformos turėtų imtis priemonių, kad atgrasytų vartotojus nuo neteisėto turinio pakartotinio įkėlimo. Europos Komisija labai ragina toliau naudoti ir plėtoti automatines priemones, kuriomis užkertamas kelias įkelti pašalintą turinį iš naujo.

Duomenų šaltinis: Europos Komisija