BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Europos informacinių ir komunikacinių technologijų mokslinių tyrimų ir inovacijų strategija iki 2020 m.

Data

2008 09 05

Įvertinimas
0
Siekdama parengti kuo geresnes strategijas, kurios artimiausią dešimtmetį leistų užtikrinti Europos pirmavimo pozicijas informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, Europos Komisija šiandien pradëjo viešąsias konsultacijas. Į kitąmet numatytą skelbti naują IKT mokslinių tyrimų ir inovacijų strategiją bus įtraukti sektoriaus atstovų, IKT ekspertų, aukšto rango pareigûnų ir visuomenës atstovų atsiliepimai. Taip siekiama užtikrinti, kad Europos IKT sektorius, visų pirma mažosios ir vidutinës įmonës, taptų itin konkurencingos pasaulio mastu. Viešosios konsultacijos vykdomos iki 2008 m. lapkričio 7 d.
„Informacinës ir komunikacinës technologijos yra svarbiausia inovacijų ir plëtros pasaulinëje ekonomikoje jëga, todël Europa turi pritraukti investicijų į IKT mokslinius tyrimus ir plëtrą ir patraukti šviesiausius protus bei geriausias idëjas. Mes taip pat susiduriame su sudëtingais energetikos, sveikatos ir visuomenës senëjimo klausimais, kurie gali bûti sprendžiami tik pasitelkiant IKT sprendimus, – sakë už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Europos Komisijos narë Viviane Reding. – Šios konsultacijos – tai pirmasis IKT sektoriaus mokslinių tyrimų ir inovacijų integruotos strategijos, kuri bus pateikta kitų metų pradžioje, rengimo etapas.“

Šias konsultacijas Komisija rengia reaguodama į buvusio Suomijos ministro pirmininko Esko Aho vadovaujamos ekspertų grupës neseniai pateiktą ataskaitą (MEMO/08/430) , kurioje nurodyti pagrindiniai IKT mokslinių tyrimų ir inovacijų Europoje trûkumai. Visų pirma, nei Europos mokslinių tyrimų, nei investicijų į inovacijas lygis ir intensyvumas nëra pakankami: šiuo metu išsivysčiusiose pasaulio šalyse IKT moksliniai tyrimai ir inovacijos sudaro 33 % visų mokslinių tyrimų ir inovacijų, o Europoje tokie tyrimai ir inovacijos tesudaro 25 %, daugiausiai dël to, kad yra labai suskaidyti. Be to, ES tenka 32 % pasaulinës IKT rinkos, tačiau Europos bendrovës užima vos 22 % pasaulinës rinkos.

Šiuos klausimus Komisija ketina spręsti iš esmës persvarstydama IKT mokslinių tyrimų ir inovacijų strategiją. Konsultuojamasi trimis pagrindiniais klausimais.

Kokius pagrindinius IKT mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus reikës spręsti ateityje? Kokie pagrindiniai Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetai vykstant IKT revoliucijai?
Kuriose srityse ir kaip Europa turëtų siekti pirmauti? Europos pramonës ir technologijų bendrovës pirmauja pasaulyje, pavyzdžiui, ryšių ir įdëtųjų sistemų srityse. Kaip sustiprinti šiose srityse padarytą pažangą ir kuriose naujose srityse reikëtų siekti pirmauti?
Kaip valstybës politika padeda užtikrinti, kad Europa taptų viena iš aktyviausių šalių IKT inovacijų srityje? Kaip sutelkti mokslinių tyrimų politiką, kad bûtų sukurta Europos IKT inovacijų rinka? Kaip pritaikyti politiką papildančias priemones, pavyzdžiui, standartizavimą, licencijų išdavimą ir intelektinës nuosavybës sistemą, kad mokslinių tyrimų rezultatus bûtų galima neatidëliojant panaudoti komerciniams tikslams?
Komisijos viešųjų konsultacijų dokumentas pateikiamas

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ICTRDI< /A>

Šaltinis: Europos Komisija