BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


EK pristato bandomąjį projektą STORK (e. ID)

Data

2008 06 13

Įvertinimas
0

Europos Komisija pristato bandomąjį projektą, kuriuo siekiama užtikrinti tarpvalstybinį nacionalinių elektroninės atpažinties (e. ID) sistemų pripažinimą ir sudaryti galimybę lengvai naudotis viešosiomis paslaugomis 13 valstybių narių.
Iš viso Europos Sąjungos piliečiai turi apie 30 milijonų nacionalinių elektroninio tapatumo kortelių, kad galėtų naudotis įvairiomis viešosiomis paslaugomis, pavyzdžiui, prašyti socialinio draudimo, nedarbo pašalpos ir pateikti mokesčių deklaraciją. Įgyvendinus Komisijos projektą, ES piliečiai galės įrodyti savo tapatybę ir naudotis nacionalinėmis elektroninės atpažinties sistemomis (slaptažodžiais, asmens tapatybės kortelėmis, PIN kodais ir kt.) ne vien savo valstybėje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Šias sistemas ketinama suderinti ir susieti, o ne pakeisti. Projektas bus vykdomas trejus metus. 10 mln. EUR lėšų jam skirs Europos Komisija, tokią pačią sumą – dalyvaujantys partneriai.

„Elektroninis tapatumas judiems ES piliečiams kol kas teikia nepakankamai naudos, – kalbėjo už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Pasinaudojus nacionalinių elektroninės atpažinties sistemų plėtra ir skatinant valstybes nares pripažinti viena kitos elektroninio tapatumo duomenis, šiuo projektu dar labiau palengvinama galimybė netrukdomai keliauti po ES valstybes, o to europiečiai ir tikisi iš Europos bendrosios rinkos.“

Visoje Europos Sąjungoje sparčiai diegiamos internetinės viešosios paslaugos. Belgas taksi vairuotojas gali parengti ir pateikti mokesčių deklaraciją internetu, o estė slaugytoja, naudodamasi elektroninio tapatumo kortelėmis, gali greitai patikrinti, kokią pensiją ji turi teisę gauti. Tačiau piliečiai negali pasinaudoti šių paslaugų teikiamais privalumais su vienos šalies kortele norėdami gauti kitos šalies paslaugų.

Europos Komisija, 13 iš 27 ES valstybių narių (Austrija, Belgija, Estija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovėnija, Švedija bei Vokietija) ir Islandija (Europos ekonominės erdvės susitarimo su ES šalis) veiks išvien siekdamos, kad skirtingos nacionalinės elektroninės atpažinties sistemos būtų pripažįstamos už kiekvienos valstybės sienų. Vykdant šį projektą, bus imtasi kelių tarpvalstybinių bandomųjų projektų, grindžiamų esamomis nacionalinėmis sistemomis. Tokio masto ir užmojo projektu bus įveiktos įprastos kliūtys, o valstybės paskatintos pripažinti viena kitos elektroninio tapatumo duomenis. Projektą vykdysianti grupė visas valstybes supažindins su priimtais sprendimais ir įgyta patirtimi, nesvarbu, jos dalyvavo bandomajame projekte ar ne.

Nekeisdama nacionalinių sistemų, naujoji sistema leis piliečiams elektroniniu būdu saugiai nurodyti savo tapatybę ir kreiptis į viešojo administravimo institucijas iš viešųjų tarnybų, savo asmeniniu kompiuteriu ar bet kokiu kitu judriojo ryšio prietaisu (geriausiu atveju). Todėl, pavyzdžiui, studentas galės užsiregistruoti užsienio universitete naudodamasis savo valstybės elektroninio tapatumo duomenimis. Tam tikros tarpvalstybinės paslaugos jau teikiamos, – pavyzdžiui, Belgijos interneto portale leidžiama registruotis užsienio bendrovėms, ketinančioms įdarbinti, tarkim, Švedijos piliečius. Įgyvendinus projektą, tai daryti būtų galima naudojantis nacionaline elektroninio tapatumo kortele.

Galimybė lengvai naudotis viešosiomis paslaugomis visoje Europos Sąjungoje nepaprastai svarbi ES piliečiams, keliaujantiems Europoje verslo, studijų ar atostogų reikalais, ji skatina visos Europos darbuotojų judumą.

Bendroji informacija

ES Konkurencingumo ir inovacijų bendrąja programa (KIP) siekiama didinti Europos įmonių konkurencingumą. KIP dalis – IRT politikos rėmimo programa – skirta naujovėms skatinti ir konkurencingumui didinti siekiant, kad piliečiai, įmonės ir valdžios institucijos plačiau diegtų ir kuo veiksmingiau naudotųsi IRT.

Šis elektroninio tapatumo projektas yra plataus masto bandomasis projektas – jį vykdo dalyvaujančios valstybės ir juo pirmiausia siekiama užtikrinti galimybę tarpvalstybiniu mastu teikti IRT grindžiamas paslaugas, jau teikiamas nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu. Tuo grindžiamais plataus masto bandomaisiais projektais siekiama nustatyti bendrus reikalavimus, kuriuos galima toliau plėtoti, ir siekti didesnio sutarimo sudarant ryšio palaikymo skirtingomis nacionalinėmis sistemomis ir jų sąveikos sąlygas, kad piliečiai ir įmonės galėtų naudotis visais bendrosios rinkos privalumais.

STORK (angl. Secure idenTity acrOss boRders linKed) pavadintu bandomuoju projektu siekiama, kad elektroninis tapatumas būtų pripažįstamas visoje Europos Sąjungoje, todėl įmonės, piliečiai bei valstybės tarnautojai galėtų naudotis savo nacionaliniais elektroninio tapatumo duomenimis bet kurioje valstybėje narėje. Vykdant šį projektą, bus išbandytos kai kurios naudingiausios elektroniniu tapatumu grindžiamos paslaugos nustačius bendrus reikalavimus, kuriais remiantis bus galima pripažinti skirtingus nacionalinius dalyvių elektroninio tapatumo duomenis ir kuriais galės naudotis kitos valstybės.

Šį mėnesį Komisija pradėjo vykdyti dar vieną plataus masto bandomąjį projektą, suteiksiantį galimybę Europos įmonėms elektroniniu būdu varžytis visoje Europoje rengiamuose viešuosiuose konkursuose (žr. IP/08/785 ).

Daugiau informacijos

Elektroninis tapatumas: http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/policy/key_enablers/eid/index_en.htm
E. vyriausybė: http://ec.europa.eu/egovernment

IRT politikos rėmimo programa: http://ec.europa.eu/ict_psp

KIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

Šaltinis: EK, IVPK