BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


EK išplatino komunikatą „Europinis požiūris į žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą skaitmeninėje aplinkoje“

Data

2008 01 11

Įvertinimas
0

Europos Komisija (EK) išplatino komunikatą „Europinis požiūris į žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą skaitmeninėje aplinkoje“, kur akcentuojama, svarbą suprasti bei gauti daugiau žinių apie žiniasklaidos veikimą šių dienų skaitmeniniame pasaulyje, apie naujus žiniasklaidos ekonomikos subjektus ir apie tai, kokių naujų galimybių bei uždavinių naudojimasis skaitmenine žiniasklaida gali pateikti. Bendresne prasme taip pat svarbu, kad piliečiai geriau suprastų žiniasklaidos ekonominį ir kultūrinį aspektą ir kad būtų diskutuojama apie tai, kokia svarbi Europos ekonomikai stipri ir konkurencinga pasauliniu mastu žiniasklaida, skatinanti pliuralizmą ir kultūrinę įvairovę.


Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas paprastai apibrėžiamas kaip gebėjimas naudotis žiniasklaida, suprasti ir kritiškai vertinti įvairius žiniasklaidos bei žiniasklaidos turinio aspektus ir kurti ryšių formas įvairiuose kontekstuose. Įvairius žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygius sudaro tokie gebėjimai:


• gebėjimas laisvai ir aktyviai naudotis visomis esamomis žiniasklaidos priemonėmis be to, interaktyviąja televizija, internetinėmis paieškos sistemomis arba dalyvauti virtualiosiose bendruomenėse;
• gebėjimas geriau išnaudoti žiniasklaidos potencialą pramogoms, kultūrai, kultūrų dialogui, mokymuisi ir pritaikymui kasdieniame gyvenime;
• kritinis požiūris į žiniasklaidos turinio kokybę ir tikslumą;
• gebėjimas kūrybiškai naudotis žiniasklaidos priemonėmis, nes dėl žiniasklaidos technologijų raidos ir vis didėjančio interneto, kaip platinimo kanalo, naudojimo vis daugiau europiečių gali kurti ir skleisti vaizdus, informaciją ir turinį;
• gebėjimas suprasti žiniasklaidos ekonomiką bei pliuralizmo ir žiniasklaidos kontrolės skirtumą;
• su autorių teisėmis susijusių reikalavimų, kurie yra esminiai „teisėtumo kultūros“ požiūriu, žinojimas; ypač, kad apie juos žinotų jaunoji karta, kuri yra ir turinio vartotoja, ir kūrėja.

Šiame komunikate dėmesys telkiamas į tris svarbiausias sritis: komercinius pranešimus, audiovizualinius kūrinius ir internetą.


Komercinių pranešimų kontekste žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumui būdingi bent trys aspektai:
• suteikti jaunajai auditorijai priemones, kurios padėtų jiems susiformuoti kritinį požiūrį į komercinius pranešimus ir rinktis turint informacijos. Pvz. žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo svetainėje Mediakompassi, kurią sukūrė Suomijos transliavimo bendrovė YLE, yra skyrius, kuriame dėmesys telkiamas į reklamą jaunimui, tėvams ir mokytojams.
• didinti visų suinteresuotųjų šalių informuotumą ir žinias apie savireguliavimo ir bendro reguliavimo priemones bei mechanizmus ir apie elgesio kodeksų rengimą ir įgyvendinimą ;
• užtikrinant tinkamą skaidrumą skatinti viešąjį ir privatųjį finansavimą šioje srityje . Pvz. Media Smart yra žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumui skirta nepelno programa 6−11 metų mokiniams, kurioje dėmesys telkiamas į reklamą. Iniciatyva buvo pradėta įgyvendinti JK 2002 m. lapkričio mėn., o dabar ji vykdoma Belgijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, JK, Suomijoje ir Švedijoje. Ją taip pat rengiamasi įgyvendinti Italijoje, Portugalijoje ir Vengrijoje. Ją finansuoja reklamos verslas JK ir remia JK bei kitų valstybių narių vyriausybės.

Skaitmeninės technologijos mažina kliūtis audiovizualinių kūrinių kūrimui bei sklaidai ir padeda kurti audiovizualinę rinką be sienų. Šiame kontekste žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas reiškia:
• visų pirma jaunajai Europos auditorijai teikti daugiau informacijos ir žinių apie mūsų filmų paveldą ir didinti susidomėjimą šiais bei naujausiais Europos filmais. Pvz. 1992 m. įkurtas tinklas Europa Cinemas, tapęs pirmuoju kino teatrų tinklu, kurio programą sudaro daugiausia Europos filmai.
• skatinti audiovizualinės žiniasklaidos kūrimui reikalingų ir kūrybinių įgūdžių įgijimą. Pvz.: FILM-X − Danijos filmų instituto kompiuterinė, interaktyvi filmų studija vaikams ir paaugliams. Ji suteikia vaikams, jaunimui ir suaugusiems galimybę pajusti, kaip kuriami filmai, ir padeda jiems naudojantis filmais išmokti įvairių pranešimo būdų: http://www.dfi.dk/filmx  .
• suprasti autorių teisių svarbą ir vartotojų, ir turinio kūrėjų požiūriu .

Internetas iš esmės keičia naudojimosi žiniasklaida įpročius, nes jis yra papildoma interaktyvios prieigos prie tradicinės žiniasklaidos (pavyzdžiui, interneto protokolo televizija arba radijas internetu) ir prie tekstų, vaizdų bei garsų iš viso pasaulio priemonė. Naudojantis internetu žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas reiškia:
• suteikti priemonių vartotojams, kad jie galėtų kritiškai vertinti interneto turinį;
• įvairinti skaitmeninėje kūrybinėje veikloje reikalingus įgūdžius bei skatinti autorių teisių klausimų žinojimą ;
• užtikrinti, kad informacinės visuomenės teikiamą naudą galėtų gauti visi, taip pat ir žmonės, kurių galimybės ribotos dėl nepakankamų išteklių arba išsilavinimo, amžiaus, lyties, etninės kilmės, neįgalieji (e. prieinamumas) ir gyvenantieji nepalankiose vietovėse (šias visas grupes apima e. įtrauktis) ;
• informuoti, kaip veikia paieškos sistemos (suskirstant atsakymus pagal eiliškumą ir t. t.), ir išmokti geriau naudotis paieškos sistemomis .

Europos Komisija vykdo įvairias iniciatyvas, susijusias su žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumu, ir akcentuoja jų svarbą. Visų pirma mokslinių tyrimų, padėsiančių nustatyti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo vertinimo kriterijus bei standartus, reikalingumas, taip pat visais aspektais susijusios gerosios patirties formavimas ir skleidimas.

2006 m. gegužės mėn. buvo užsakytas tyrimas „Dabartinės žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tendencijos ir požiūriai į jį Europoje“. http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm  Jame nurodoma dabartinė žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo įgyvendinimo praktika Europoje, patvirtinamos per viešąsias konsultacijas išryškėjusios tendencijos ir rekomenduojamos kai kurios Bendrijos lygmeniu įgyvendintinos priemonės, kad būtų skatinamas žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas ir keliamas jo lygis.
Komunikatas taip pat susijęs su Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatomis, kuriomis konstatuojama, kad žiniasklaidos priemonių naudojimo įgūdžiai apima galimybes žmonėms tinkamai pasirinkti, suvokti turinio ir paslaugų pobūdį bei pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias siūlo naujosios ryšių technologijos. Jie galės geriau apsaugoti save ir savo šeimas nuo žalingo ir nusikalstamo turinio.

Programos MEDIA 2007 pagrindinis tikslas - parodyti ir skatinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo gerąją patirtį Europos lygmeniu ir siūlyti priemones. Sprendime dėl programos MEDIA 2007 ir kino švietimo iniciatyvų svarba, visų pirma, kai iniciatyvas bendradarbiaudami su mokyklomis rengia jaunajai auditorijai skirti festivaliai. Pvz.: 2007 m. pr. buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas projektų, susijusių su kino švietimu, ir jų buvo atrinkta nemažai: Salonikų filmų festivalis (Graikija), Festivalis „Premiers Plans“ (Anžė, Prancūzija), Bresto Europos trumpametražių filmų festivalis (Prancūzija), Tarptautinis jaunimo kino festivalis (Chichonas, Ispanija), Tarptautinis trumpametražių filmų festivalis (Berlynas, Vokietija), Filmų festivalis „Crossing Europe“ (Lincas, Austrija) ir Flandrijos 20-asis Europos jaunimo filmų festivalis (Belgija).

Programa SAFER INTERNET PLUS (2004 – 2008) siekiama suteikti naudojimosi internetu saugumą didinančias priemones tėvams, mokytojams ir vaikams. http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/index_en.htm#overall_report  
Komunikate akcentuojama, kad pirmiausia nacionalinės valdžios institucijos yra atsakingos už žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo įtraukimą į mokyklų programas visais lygmenimis.

Šaltinis: Europos Komisija, IVPK