BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


E. sveikatos iniciatyvos sudaryti geresnes sąlygas teikti medicininę pagalbą keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje

Data

2008 07 04

Įvertinimas
0

Šiandien Europos Komisija pradėjo įgyvendinti dvi iniciatyvas, kuriomis siekiama saugesnio ir kokybiškesnio užsienyje keliaujančių ar gyvenančių žmonių, kuriems prireikia medicininės pagalbos, gydymo: rekomendaciją dėl tarpvalstybinio elektroninių sveikatos įrašų (ESĮ) sistemų suderinamumo ir Pažangiųjų viešųjų paslaugų (SOS – Smart Open Services) projektą. Rekomendacijoje siekiama valstybėms narėms nurodyti pagrindinius principus bei gaires ir užtikrinti, kad gydytojai iš bet kurios Europos vietos galėtų gauti būtiną informaciją apie gydomus pacientus. Europos Komisijos bendrai finansuojamą projektą SOS remia 12 valstybių narių ir jų pramonės subjektai – taip norima parodyti tokio suderinamumo privalumus. Sveikatos priežiūros specialistams taip bus sudarytos sąlygos gauti konkrečius medicininius duomenis, pavyzdžiui, apie pacientų iš kitų Europos Sąjungos valstybių vartojamus vaistus. Dalijimasis medicine informacija kritiniais atvejais gali padėti išgelbėti daugelio pacientų gyvybę.
„Keliauti po Europos Sąjungą atrodo savaime suprantama, kol nenutinka nieko blogo, – kalbėjo už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Kaip tik todėl Europos Sąjungos e. sveikatos iniciatyvomis ketinama pašalinti kalbos, administracines bei technines kliūtis ir užtikrinti, kad net ir užsienyje žmonėms būtų lengviau sulaukti gydymo. Tikiuosi, kad mūsų rekomendacija ir projektas SOS labai padės kritiniais atvejais gelbstint pacientų gyvybę.“

Per trejus metus projektui SOS bus skirta daugiau nei 22 mln. EUR, iš kurių 11 mln. EUR – pagal Europos Komisijos konkurencingumo ir inovacijų programą (KIP). Šiuo projektu pirmą kartą imamasi spręsti gydytojams kylančias problemas dėl pacientų, kurie užsienyje kreipiasi dėl gydymo. Tokių problemų kyla, kai vaistus pametusiam pacientui reikia skirti tokių pat vaistų, kai pacientams tenka užsienio kalba kalbantiems gydytojams paaiškinti, kokia jų sveikatos būklė, ir kai šiems reikia diagnozuoti ligą ir paskirti tinkamus vaistus nedaug težinant apie ankstesnę paciento būklę. Nors kelios valstybės narės jau yra įdiegusios elektronines sveikatos įrašų sistemas, daugelis tokių nacionalinių sistemų nėra suderintos, todėl negalima keistis duomenimis.

Naujuoju projektu bus siekiama užtikrinti elektroninės medicininės informacijos suderinamumą, nepaisant technologijų sudėtingumo ar kalbos ir nekuriant bendros Europos sistemos. Tai leis sveikatos priežiūros specialistams elektroniniu būdu gauti kitos valstybės paciento duomenis sava kalba, naudojantis skirtingomis technologijomis bei sistemomis. Vaistinės taip pat galės elektroniniu būdu tvarkyti kitose valstybėse narėse išrašytus receptus, kad Europos Sąjungoje keliaujantys pacientai galėtų įsigyti būtent tokių būtinų vaistų, kokių jiems reikia.

Nacionalinėmis iniciatyvomis grindžiamame projekte SOS tiesiogiai dalyvauja Austrija, Čekija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Prancūzija, Slovakija, Švedija ir Vokietija. Elektroniniai sveikatos įrašai bus visiškai savanoriški, sudaromi tik piliečių prašymu, kad nebūtų pažeista teisė į privatumą. Dėl šiuose sveikatos įrašuose teiktinos informacijos dar bus tariamasi, bet į juos tikrai bus įtraukti svarbiausi duomenys: kraujo grupė, nustatyti alergijos tipai, ligos ir informacija apie paciento vartojamus vaistus.

Rekomendacija dėl tarpvalstybinio elektroninių sveikatos įrašų (ESĮ) sistemų suderinamumo – tai pirmasis Komisijos dokumentas, kuriame išsamiai aptariami veiksmai, kurių valstybės narės turėtų imtis, kad savo ESĮ sistemą suderintų su kitų valstybių narių sistemomis. Pagrindinis jos tikslas – sudaryti sąlygas pacientams bet kur ir bet kada gauti elektroninių sveikatos įrašų sistemose saugomus svarbius savo duomenis. Vykdant projektą SOS įgyta patirtis bei konkrečios žinios bus naudojamos šiai rekomendacijai pagrįsti ir atnaujinti.

Šios e. sveikatos iniciatyvos yra atnaujintos socialinės darbotvarkės dalis (IP/08/1070).

Bendroji informacija

ES konkurencingumo ir inovacijų bendrąja programa (KIP) siekiama didinti Europos įmonių konkurencingumą. Į KIP įtraukta IRT politikos rėmimo programa (kuria grindžiamas projektas SOS) yra skirta inovacijoms skatinti ir konkurencingumui didinti siekiant, kad piliečiai, įmonės ir valdžios institucijos plačiau diegtų informacijos ir ryšių technologijas ir kuo veiksmingiau jomis naudotųsi.

Projektas SOS priskiriamas prie plataus masto bandomųjų projektų. Šiuo dalyvaujančių valstybių vykdomu projektu pirmiausia siekiama užtikrinti galimybę tarpvalstybiniu mastu teikti IRT grindžiamas paslaugas, jau teikiamas nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu. Šiomis paslaugomis grindžiamais plataus masto bandomaisiais projektais siekiama nustatyti bendrus reikalavimus, kuriuos galima toliau plėtoti, kad būtų pasiektas didesnis sutarimas. Taip bus sudarytos skirtingų nacionalinių sistemų suderinimo ir sąveikos sąlygos, kad piliečiai ir įmonės galėtų naudotis visais bendrosios rinkos privalumais.

Naudojantis CALLIOPE (Raginimo teikti suderintąsias e. sveikatos paslaugas Europoje) tinklu šio plataus masto bandomojo e. sveikatos projekto rezultatai bus pristatyti platesnei Europos sveikatos priežiūros specialistų bendruomenei, kad šioje veikloje galėtų dalyvauti ir kitos valstybės narės.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4113  

Konkurencingumo ir inovacijų programa http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

IRT politikos rėmimo programa

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/about/index_en.htm

Naujasis Europos Komisijos socialinių reikalų portalas

http://ec.europa.eu/social

Šaltinis: Europos Komisija