E. demokratijos plėtrą Lietuvoje labiausiai paskatins didesnis viešumas

Data

2015 01 19

Įvertinimas
0

Naujausia visuomenės apklausa rodo, kad kol kas e. demokratijos procesuose yra dalyvavę tik apie 10% Lietuvos gyventojų.

Tyrimo metu gyventojų buvo klausiama, ar per paskutinius metus teko internetu ieškoti informacijos apie viešojo sektoriaus institucijų priimtus ar planuojamus priimti sprendimus, pareikšti savo nuomonę dėl institucijų planuojamų ar jau priimtų sprendimų, ar yra tekę internetu teikti pasiūlymus dėl institucijų sprendimų tobulinimo ar patiems inicijuoti tam tikrus institucijų sprendimų projektus.

Šalies gyventojų dalyvavimas e. demokratijos procesuose dažniausiai apsiriboja informacijos apie viešojo sektoriaus institucijų priimtus ar planuojamus priimti sprendimus paieška - tai per pastaruosius metus darė 9% apklaustųjų. Tik labai nedidelė gyventojų dalis šiuose procesuose dalyvauja pro-aktyviai – internetu pateikia nuomonę apie priimtus ar rengiamus valdžios sprendimus (2%), teikia pasiūlymus (0,5%) ar inicijuoja sprendimų projektus (0,1%).

„Kol kas tik nedidelė mūsų visuomenės dalis aktyviai dalyvauja e. demokratijos procesuose. Galima teigti, kad tai - visuomenės intelektualinis elitas, nuomonės formuotojai, kurie savo pavyzdžiu gali patraukti didesnę visuomenės dalį aktyviau įsijungti į procesus, tiesiogiai įtakojančius valdžios institucijų priimamus sprendimus“, - sako IVPK direktorius Ramūnas Čepaitis.

Siekiant, kad visuomenė turėtų daugiau galimybių dalyvauti e. demokratijos procesuose, ES struktūrinių fondų investicijų lėšomis ne pirmus metus kuriami nauji įrankiai, skirti tiek regionams, tiek visiems Lietuvos gyventojams. Savivaldybių interneto svetainėse įdiegti sprendimai leidžia vietos gyventojams internetu operatyviai susipažinti su svarstomais bei priimtais savivaldybių sprendimais, teikti savo siūlymus, stebėti tarybų darbą, keistis nuomonėmis.

LR Seimo kanceliarijos įgyvendinto projekto metu sukurta naujoji Teisės aktų informacinė sistema leidžia paprasčiau ir operatyviau publikuoti priimtus teisės aktus ir jų projektus, visuomenė gali internete pareikšti nuomonę ar pateikti siūlymus dėl šių projektų.

Tuo tarpu LR Vyriausybės kanceliarijos kartu su IVPK vykdomo projekto metu kuriamos e. paslaugos, leisiančios gyventojams lengvai rasti informaciją apie Vyriausybės veiklą, internetu teikti prašymus, pareiškimus, skundus, peržiūrėti, komentuoti ir reitinguoti Vyriausybės iniciatyva visuomenės vertinimui teikiamas diskusijų temas bei sprendimų projektus.

Tikimasi, kad naujai įdiegti sprendimai paskatins gyventojus aktyviau domėtis jiems aktualiomis temomis ir įsitraukti į sprendimų priėmimo procesu, o apie ES lėšomis naujai sukurtus e. sprendimus ir e. paslaugas jie gali sužinoti šiai temai skirtos iniciatyvos „Prisijungusi Lietuva“ svetainėje www.prisijungusi.lt.

2014 m. IV ketv. internetu Lietuvoje naudojosi 71% 16-74 m. amžiaus gyventojų. Valstybės institucijų svetainėse internete lankėsi 32% gyventojų (45% interneto vartotojų). Šis rodiklis, lyginant su 2013 m., yra išaugęs 5 proc. punktais.

Tyrimą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu atliko UAB „Socialinės informacijos centras“. Tyrimas buvo atliekamas 2014 m. spalio 16 –22 dienomis, apklausus 1015 Lietuvos gyventojų (16-74 metų amžiaus).

 

Duomenų šaltinis: IVPK