2023-07-13

Didėja Lietuvos gyventojų pasitikėjimas saugumu bendraujant su viešosiomis institucijomis elektroniniu būdu

Informacinės visuomenės plėtros komiteto užsakymu 2023 m. II ketv. atlikto tyrimo duomenimis, 59 proc. Lietuvos gyventojų per pastaruosius 12 mėn. lankėsi valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėse, palyginimui, 2022 m. II ketv. – 59 proc. Dažniausiai šiose interneto svetainėse naudojamasi valstybės institucijų ir įstaigų teikiamomis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis (62 proc. apsilankiusiųjų), ieškoma informacijos apie valstybės instituciją ar įstaigą (53 proc. apsilankiusiųjų), informacijos apie valstybės institucijų ir įstaigų teikiamas viešąsias paslaugas ir jų gavimo tvarką (35 proc. apsilankiusiųjų), parsisiunčiami prašymai, formos (29 proc. apsilankiusiųjų) bei ieškoma informacijos apie darbuotojus, jų kontaktus (22 proc. apsilankiusių viešojo sektoriaus interneto svetainėse).

Pažymėtina, kad 39 proc. respondentų, kurie per pastaruosius 12 mėnesių nei karto nesilankė viešųjų institucijų interneto svetainėse, nurodė, kad sudėtinga  naudotis elektroninėmis paslaugomis. Dalis gyventojų nesilankymo viešųjų institucijų interneto svetainėse priežastimi nurodė, kad neranda reikiamos informacijos (22 proc. respondentų, kurie per pastaruosius 12 mėnesių nei karto nesilankė viešųjų institucijų interneto svetainėse). Tačiau dauguma gyventojų (80 proc.) jų pateikiamos informacijos kokybę bendrai vertina teigiamai (2022 m. II ketv. – 78 proc.).

Tarp gyventojų populiariausios šios elektroninės paslaugos tarp 12 pagrindinių gyventojams skirtų elektroninių paslaugų: pajamų mokesčio deklaravimo paslauga – ja naudojosi 49 proc. visų apklaustųjų, su sveikata susijusios paslaugos (informacijos apie paslaugų teikimą skirtingose ligoninėse paieška, registracija pas sveikatos priežiūros specialistus) – 42 proc., automobilių registravimo paslauga – 21 proc., su asmens dokumentais (pasais, asmens tapatybės kortelėmis, vairuotojo pažymėjimais) susijusi paslauga – 20 proc., darbo paieškos paslauga – 16 proc., su gimimo ir santuokos liudijimais susijusi paslauga – 14 proc. nuo visų apklaustųjų. Gyventojų geriausiai vertinamos paslaugos: pajamų mokesčio deklaracija, automobilių registracija, priėmimas į aukštąsias mokyklas, viešųjų bibliotekų katalogų prieinamumas, asmens dokumentai.

Tyrimo duomenimis, Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt  lankėsi 38 proc. Lietuvos gyventojų, palyginimui, 2022 m. II ketv. - 42 proc. Dažniausiai Lietuvos gyventojai šiame portale lankėsi dėl elektroninės paslaugos užsakymo arba pasinaudojimo ja – 72 proc., ieškojo informacijos apie institucijų teikiamas elektronines viešąsias paslaugas – 38 proc. apsilankiusiųjų portale. 

Su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, tokiomis kaip internetinės vertimo priemonės, automatinės kalbos atpažinimo priemonės, naudojosi 20 proc. Lietuvos gyventojų (palyginimui, 2022 m. II ketv. - 18 proc.). Su Lietuvos kultūros paveldu susijusiomis elektroninėmis paslaugomis naudojosi 7 proc. Lietuvos gyventojų (palyginimui, 2022 m. II ketv. – 7 proc.). Pažymėtina, kad šios paslaugos apima suskaitmeninto Lietuvos kultūros paveldo interneto svetainės, virtualių Lietuvos muziejų interneto svetainių, Lietuvos televizijos, radijo, kino ar kitų archyvų interneto svetainėse teikiamas informacijos paieškos, peržiūros ar užsakymo elektronines paslaugas.

Dauguma gyventojų, kurie per pastaruosius metus lankėsi viešųjų institucijų interneto svetainėse, (87 proc.) nurodė, kad nepatyrė jokių saugumo problemų. Pažymėtina, kad 70 proc. Lietuvos gyventojų pasitiki bendravimo su viešosiomis institucijomis elektroniniu būdu saugumu. 

Tyrimas buvo atliekamas 2023 m. gegužės mėnesį, apklausus 1020 Lietuvos gyventojų (16-74 metų amžiaus).

Detalesnę tyrimo informaciją galite rasti Informacinės visuomenės plėtros statistikos portale.