Bus vykdomas papildomas Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugų įsigijimo viešasis pirkimas

Data

2018 04 27

Įvertinimas
0
shopping-cart-728408__340.png

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) informuoja, kad siekdamas užtikrinti  konkurenciją, artimiausiu trijų mėnesių laikotarpyje atliks papildomą kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugų Elektroninio katalogo naudotojams įsigijimo viešąjį pirkimą. Papildomas šių paslaugų pirkimas planuojamas atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Elektroniniame kataloge įsigyjant  kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugą, savo paslaugas siūlo tik vienas paslaugų tiekėjas.

IVPK, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. 1122 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos“ 1 punktu, turi įgaliojimus atlikti centralizuotus informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų įsigijimo viešuosius pirkimus. Nuo šių metų kovo 5 d. IVPK pradėjo teikti  Elektroninio katalogo paslaugą, kuri skirta valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms įsigyti IRT prekes ar paslaugas pagal centralizuoto viešojo pirkimo būdu sudarytas preliminariąsias sutartis. Elektroninio katalogo paslauga publikuojama Elektroninių valdžios vartų portale (adresu www.epaslaugos.lt), srityje „Centralizuoti viešieji pirkimai“.

Šiuo metu Elektroniniame kataloge galima įsigyti kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugas.

Duomenų šaltinis: IVPK