BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Birželio 30 d. visose 27 ES valstybëse narëse įsigalioja ES tarptinklinio ryšio reglamentas

Data

2007 06 26

Įvertinimas
0

Šią vasarą judriojo ryšio telefonu užsienyje skambinsime gerokai pigiau, ir tai ES nuopelnas. Savaitës pabaigoje „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“ bus paskelbtas ES tarptinklinio ryšio reglamentas, o nuo birželio 30 d. šis svarbus vidaus rinką reglamentuojantis teisës aktas taps privalomas visose 27 valstybëse narëse. Taip per rekordiškai trumpą laiką bus baigtas 2006 m. liepos 12 d. Europos Komisijos pradëtas šio teisës akto priëmimo procesas. Komisija pasiûlë šį reglamentą, siekdama sumažinti pernelyg dideles tarptinklinio ryšio kainas, kurias iki šiol moka po ES šalis keliaujantys ir judriuoju ryšiu besinaudojantys vartotojai ir verslininkai. Kad bûtų išvengta piktnaudžiavimo, nacionalinës reguliavimo institucijos kartu su Komisija atidžiai stebës, kaip taikomos naujos tarptinklinio ryšio taisyklës.

„Pagaliau europiečiai gali lengviau atsikvëpti – nuo šiol ES tarptinklinio ryšio reglamentas taps privalomas visose valstybëse narëse. Tikiuosi, kad galime visam laikui atsisveikinti su didžiulëmis tarptinklinio ryšio kainomis.  Malonu pažymëti, kad kai kurie operatoriai jau nuo liepos 1 d. pradës siûlyti naująjį eurotarifą, – kalbëjo už telekomunikacijas atsakinga Europos Komisijos narë Viviane Reding. – Tačiau Komisija ir toliau stebës kainas, ypač trumpųjų žinučių ir duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas, siekdama užtikrinti, kad vartotojams nebûtų sudaromos kitokios nepalankios sąlygos ir kad po trejų metų šios srities nebereikëtų reguliuoti. Tikiuosi, kad dabar operatoriai supranta, jog ES gali imtis ryžtingų veiksmų, todël raginu juos jau dabar imtis priemonių ir skubiai sumažinti trumpųjų žinučių ir duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas, antraip ES labai greitai bus priversta imtis priemonių ir šioje srityje.“

2006 m. liepos 12 d. Komisija pasiûlë ES reglamentą dël tarptinklinio ryšio Bendrijos viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, siekdama sumažinti tarptinklinio ryšio kainas iki 70 % (žr. IP/06/978). Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija labai greitai pasiekë politinį susitarimą, ir birželio 7 d. ES tarptinklinio ryšio reglamentas buvo galiausiai patvirtintas – jo priëmimas užtruko tik 11 mënesių (žr. IP/07/696 ir MEMO/07/233).

ES reglamentu bus užtikrinta, kad jau šią vasarą judriojo ryšio vartotojai galëtų pasinaudoti eurotarifu, kuriuo nustatoma didžiausia leistina skambučio iš užsienio kaina (0,49 EUR be PVM) ir atsiliepto skambučio užsienyje kaina (0,24 EUR be PVM). Tikimasi, kad operatoriai konkuruos, neviršydami šių vartotojų kainų ribų. Ribinës kainos bus dar labiau sumažintos 2008 m. ir 2009 m.  

Todël:

·     judriojo ryšio operatoriai privalo pasiûlyti eurotarifą visiems savo klientams ne vëliau kaip iki 2007 m. liepos 30 d.;

·     klientai, kurie nesinaudoja šiuo metu siûlomu tarptinklinio ryšio paslaugų paketu ir kurie užsisakys eurotarifą iš karto, galës pradëti naudotis šia paslauga ne vëliau kaip iki 2007 m. rugpjûčio 30 d.;

·     tiems klientams, kurie neatsilieps į operatoriaus pasiûlymą ir kurie nesinaudoja šiuo metu siûlomu tarptinklinio ryšio paslaugų paketu, eurotarifas bus pradëtas taikyti savaime nuo 2007 m. rugsëjo 30 d.;

·     abonentai, kurie jau naudojasi tarptinklinio ryšio paslaugomis, taip pat gali pasirinkti eurotarifą ir turi pranešti tai savo operatoriui.

Šiame ES tarptinklinio ryšio reglamente, kurį palankiai įvertino ES šalių piliečiai (žr. IP/06/1515), taip pat numatyta, kad operatoriai apie tarptinklinio ryšio kainas privalo informuoti visus klientus. Tokia skaidrumo politika leis vartotojams lengvai pasirinkti pigiausias tarptinklinio ryšio paslaugas ir žinoti jų kainas – informaciją, kuri itin aktuali keliaujant.

Taip pat bus nustatytos didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų kainų, kurias operatoriai taiko vieni kitiems, ribos – jos bus pradëtos taikyti praëjus dviem mënesiams nuo reglamento paskelbimo dienos. Kitus 12 mënesių didmeninių kainų riba bus 0,30 EUR.

ES tarptinklinio ryšio reglamentą paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje birželio 29 d.,  jis įsigalios visose 27 ES valstybëse narëse birželio 30 d. Reglamentas bus taikomas trejus metus. Šį laikotarpį Komisija ir nacionalinës reguliavimo institucijos atidžiai stebës, kaip reglamentas įgyvendinamas. Po 18 mënesių Komisija reglamentą įvertins ir nuspręs, ar tęsti reguliavimą ir ar vël įsikišti, t. y. pradëti reguliuoti trumpųjų žinučių bei duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas.

ES šalyse taikomų tarptinklinio ryšio tarifų pavyzdžiai ir kita informacija apie tarptinklinį ryšį pateikiama Europos Komisijos tarptinklinio ryšio tinklavietëje  http://ec.europa.eu/roaming.

Šaltinis: EK.