BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Atvirų duomenų iniciatyva – kas nuveikta 2019 metais

Data

2019 12 16

Įvertinimas
1
2019-12-17_0949.jpg

Europoje augantis dėmesys duomenų ekonomikai generuoja Europos Sąjungos (ES) institucijų iniciatyvas, kurios nepalieka nuošalyje Lietuvos ir jos viešajame sektoriuje sukauptų skaitmeninių išteklių. Su šių išteklių plačiu atvėrimu bei panaudojimu siejami dideli visuomenės įsitraukimo, viešojo sektoriaus skaidrumo ir verslo plėtros lūkesčiai, ir tai, be abejonės, yra nauja užduotis ir esminis veiklos pokytis Lietuvos viešojo sektoriaus institucijoms.

Šio pokyčio įgyvendinimas reikalauja ne tik papildomų investicijų, specialių techninių gebėjimų, bet ir tinkamos technologinės infrastruktūros, veiklos koordinavimo bei įgyvendinimo organizacinės struktūros, kuri kreiptų viešojo sektoriaus atvėrimo procesą didžiausios pridėtinės vertės kūrimo visuomenei linkme.

Ankstesniame viešojo sektoriaus informacinių sistemų kūrimo etape nebuvo vertinamas duomenų atvėrimo poreikis. Todėl šią spragą šiandien reikia užpildyti iš naujo pakartojant atidžią ir detalią kiekvienos sistemos duomenų struktūros analizę ir įvertinant, kokie duomenys sudarys atvirų duomenų rinkinį, užtikrinti, kad į jį nepateks asmens, konfidencialūs, komercinę ar viešąją paslaptį sudarantys duomenys, pasirinkti duomenų transformavimo, atnaujinimo mechanizmus bei nuasmeninimo metodus. Ateityje šiuos pasirengimo atvėrimui darbus atlikus sistemos kūrimo ar modernizavimo eigoje – atvėrimo procesas pasidarys nuoseklesnis ir greitesnis.

2018 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai perkėlė esmines Europos Komisijos Viešojo sektoriaus informacijos direktyvos normas į Lietuvos Respublikos teisę ir tokiu būdu atvėrė kelią įstatymų įgyvendinimo poįstatyminių aktų, susijusių su duomenų atvėrimu, projektų rengimui.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) dar 2018 m. pradžioje pradėjo įgyvendinti projektą, skirtą duomenų atvėrimui reikalingų metodinių dokumentų ir teisės aktų parengimui, nelaukiant, kol Viešojo sektoriaus duomenų direktyvos normos įsigalios patvirtinant Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymų pakeitimus Seime.

Todėl IVPK 2019 metus  užbaigia turėdamas visą paketą parengtų metodinių ir teisės aktų projektų, kurie sudaro palankias prielaidas plačiam viešojo sektoriaus institucijų duomenų atvėrimui. Parengtas ir aprašytas duomenų atvėrimo veiklos modelis bei teisės aktų projektai yra skelbiami IVPK svetainės skyriuje Duomenų atvėrimo koordinavimas.   

Vykdant projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“, 2019 m. birželio mėnesį buvo pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju (UAB „ATEA“) dėl Lietuvos  atvirų duomenų portalo sukūrimo. Per šį pusmetį  buvo įdiegta portalo CKAN platforma, sukurti pagrindiniai portalo funkcionalumai, suformuoti projekto partnerių (Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo informacinių technologijų centras, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras) atveriamų 300 duomenų rinkinių metaduomenys, taip pat į mašininio skaitymo formatus transformuota apie trečdalis partnerių numatytų atverti duomenų rinkinių duomenų.

Portalo su naujai atvertais duomenų rinkiniais beta versija bus prieinama viešam susipažinimui 2020 m. sausio mėn. adresu data.gov.lt.

Kuriamo  portalo funkcionalumas net tik leis duomenų teikėjams tvarkyti jų atvertų duomenų rinkinių metaduomenis, o duomenų vartotojams duomenis surasti, bet taip pat sudarys prielaidas vykdyti sistemingą atvėrimo stebėseną ir užtikrinti aukštesnę duomenų atvėrimo brandą bei koreguoti duomenų rinkinių atvėrimo prioritetus pagal vartotojų išreikštą duomenų poreikį.  Kol nėra užbaigtas portalas, duomenų poreikį galima registruoti  IVPK svetainėje.

Šiuo metu dar yra palaikoma Informacijos rinkmenų sąrašo informacinė sistema (bus naikinama sukūrus portalą).  Joje 127 institucijos yra registravusios įvairios brandos lygmens ir kokybės 744 atvertus duomenų rinkinius, kurių metaduomenys jau yra perkelti į kuriamą portalą, tačiau prieš juos publikuojant turės būti peržiūrėta jų kokybė, atitikimas reikalavimams, o esant galimybei ir tikslingumui – papildyti. Iš jų, pagal institucijų pateiktas metaduomenų charakteristikas, 315 duomenų rinkinių galėtų pretenduoti į III brandos lygmenį, jeigu atitiks keliamus kokybės, formatų, atnaujinimo ir kitus reikalavimus.

Šiuo metu jau atlikti parengiamieji darbai plataus masto viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo etapui. Šio etapo metu, 2020-2023 m. laikotarpiu, 55 viešojo sektoriaus institucijos atvers daugiau kaip 400 naujų didelės paklausos duomenų rinkinių, kurie iš karto bus pasiekiami ne tik per naują Lietuvos atvirų duomenų portalą, bet ir per Europos duomenų portalą.