Atliktas papildomas Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugų įsigijimo viešasis pirkimas

Data

2018 10 17

Įvertinimas
4
Skaidrė1.GIF

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos (IVPK), siekdamas užtikrinti  konkurenciją, atliko papildomą kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugų Elektroninio katalogo naudotojams įsigijimo viešąjį pirkimą.

Elektroninio katalogo paslauga yra skirta valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms įsigyti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) prekes ar paslaugas pagal centralizuoto viešojo pirkimo būdu sudarytas preliminariąsias sutartis. Elektroninio katalogo paslauga publikuojama Elektroninių valdžios vartų portale (www.epaslaugos.lt), srityje „Centralizuoti viešieji pirkimai“.  Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos centralizuotu būdu įsigyti IRT prekes ir paslaugas galės tik elektroniniu būdu pasirašius sutartį su IVPK dėl Elektroninio katalogo paslaugos naudojimo.

Duomenų šaltinis: IVPK