Atliktas 2014 m. valstybės ir savivaldybių įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimas

Data

2014 07 18

Įvertinimas
0

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu 2014 m. birželio mėnesį Europos tarpdisciplininių tyrimų institutas atliko valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nuostatoms tyrimą.

Išsamią informaciją apie atliktą tyrimą galite rasti čia.

Duomenų šaltinis: IVPK