BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Ar tikrai nelegalią informaciją kitų asmenų prašymu saugantys asmenys už tokią informaciją neatsako?

Data

2008 01 15

Įvertinimas
0

Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų elektroninėje erdvėje problema Lietuvoje yra labai aktuali, todėl būtina atkreipti dėmesį į svarbius teisės aktus šios problemos sprendimui. Vienas iš jų - Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 65-2380) (toliau vadinama – Įstatymas), įsigaliojęs 2006 m. liepos 1 dieną.

Įstatyme yra nustatyti reikalavimai teikiamai informacijai, komercinei informacijai, taip pat komercinės informacijos pateikimo, užsakymo pateikimo, sutarčių sudarymo elektroninėmis priemonėmis reikalavimai, taip pat reglamentuota informacinės visuomenės paslaugų teikėjų ir kitų su informacinės visuomenės paslaugų teikimu susijusių subjektų atsakomybė, ginčų sprendimo būdai, numatytos sritys, kurioms nebus taikomos įstatymo nuostatos ir t.t.

Intelektinės nuosavybės teisių apsaugai ypač svarbios Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatos, nustatančios, kad informacinės visuomenės paslaugos teikėjas, įstatyme apibrėžiamas kaip informacinės visuomenės paslaugą teikiantis fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę, informacinės visuomenės paslaugos gavėjo prašymu saugantis jo pateiktą informaciją, už ją neatsako, tik tuomet jeigu:

1) neturi faktinių duomenų apie neteisėtą informacinės visuomenės paslaugos gavėjo veiklą arba apie tai, kad informacinės visuomenės paslaugos gavėjo pateikta informacija įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama neteisėtu būdu ir, kai reikalaujama atlyginti žalą, nežino apie faktus ir aplinkybes, rodančius neteisėtą informacinės visuomenės paslaugos gavėjo veiklą arba tai, kad informacinės visuomenės paslaugos gavėjas teikia neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją;
2) sužinojęs arba gavęs žinių apie neteisėtą informacinės visuomenės paslaugos gavėjo veiklą arba apie tai, kad informacinės visuomenės paslaugos gavėjo pateikta informacija įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama neteisėtu būdu, skubiai imasi veiksmų, kad panaikintų galimybę tokią informaciją pasiekti.

Kitas teisės aktas yra Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 881 (Žin., 2007, Nr. 94-3784) (toliau vadinama – Aprašas), reglamentuojantis galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo procedūrą, nustatantis kriterijus, kada informacinės visuomenės paslaugų teikėjas laikomas sužinojusiu apie neteisėtą informacinės visuomenės paslaugų gavėjo veiklą arba apie tai, kad informacinės visuomenės paslaugos gavėjo pateikta informacija įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama neteisėtu būdu.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, informacinės visuomenės paslaugos gavėjų prašymu saugantys jų pateiktą informaciją ir turintys faktinių duomenų apie neteisėtą informacinės visuomenės paslaugos gavėjų veiklą arba apie tai, kad informacinės visuomenės paslaugos gavėjų pateikta informacija įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama neteisėtu būdu, atsako už aukščiau nurodytos neteisėtos informacijos saugojimą, o informacinės visuomenės paslaugos teikėjai, gavę Apraše nurodytus pranešimus – privalo vykdyti Apraše nurodytas procedūras. Tuo tarpu informacijos savininkai ar jų teisės aktų nustatyta tvarka įgalioti atstovai, vadovaujantis Apraše nustatytomis procedūromis, gali kreiptis į informacinės visuomenės paslaugos teikėjus, saugančius neteisėtą informaciją, ir prašyti panaikinti galimybę pasiekti šią informaciją.

Komitetas ragina intelektinės nuosavybės teisių apsauga besirūpinančias organizacijas ir jų atstovaujamus/vienijamus informacijos savininkus pasinaudojant minėtų teisės aktų nuostatomis, sumažinti prieigą prie intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančios informacijos elektroninėje erdvėje.
Detalesnę informaciją apie informacinės visuomenės paslaugas galima rasti Komiteto interneto svetainėje adresu www.ivpk.lt, skiltyje „Informacinės visuomenės paslaugos“.

Šaltinis: IVPK