Aptartas numatomų įgyvendinti projektų, skatinančių gyventojus išmaniai naudotis internetu, reikalingumas ir perspektyvos

Data

2017 10 10

Įvertinimas
0
laptop-1149412_960_720.jpg

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) direktorius Ramūnas Čepaitis dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotame projektų, įgyvendinamų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonę „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“, pristatyme.

 Pristatymo metu su ministerijų ir bibliotekininkų bendruomenėmis buvo aptartas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos planuojamo įgyvendinti projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ ir IVPK kartu su partneriais planuojamo įgyvendinti projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ reikalingumas ir perspektyvos.

IVPK siekia įgyvendinti projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, kurio tikslas yra skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. Projektas apima Lietuvos gyventojų, nesinaudojančių internetu, skatinimą pradėti naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT). Tam bus pasitelkiamos vietos bendruomenės ir jų „skaitmeniniai lyderiai“, kurie skatins bendruomenės narius domėtis IRT, ugdyti ir tobulinti savo skaitmeninius gebėjimus, dalyvauti elektroninėje erdvėje atrandant IRT teikiamas galimybes. Taip pat projekte bus pasitelktas ir sukurtas tvarus jaunųjų „e. skautų“  (savanorių) tinklas, padėsiantis  vietinės bendruomenės nariams teikti tarpusavio pagalbą ir išmokti  naudotis internetu, elektroninėmis paslaugomis bei dalytis tai bendruomenei aktualiomis žiniomis ir patirtimi apie IRT naudojimą. Projektas taip pat apima ir Lietuvos gyventojų, kurie ribotai naudojasi IRT, skatinimą tobulinti skaitmeninius įgūdžius - efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai išnaudojant IRT teikiamas kokybiško gyvenimo ir profesinės veiklos galimybes.

Duomenų šaltinis: IVPK