BDAR

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Antžeminës televizijos analoginio transliavimo pabaiga ES valstybëse narëse

Data

2009 02 17

Įvertinimas
0
Europa – analoginës televizijos keitimo skaitmenine pasaulinë lyderë. Europos Komisija rûpinasi, kad radijo dažnių spektro atlaisvinimas ir tolesnis naudojimas bûtų koordinuojamas, nes nori užtikrinti, kad ES piliečiai galëtų naudotis skaitmeninës televizijos privalumais ir rinktis vis daugiau interaktyviosios televizijos paslaugų (pavyzdžiui, raiškiąją televiziją arba užsakomąsias vaizdo paslaugas), teikiamų įvairiomis techninëmis priemonëmis, įskaitant antžeminę, kabelinę, palydovinę televiziją, taip pat internetu ir judriojo ryšio tinklais transliuojamą televiziją. To siekdamos valstybës narës palaipsniui nutraukia analoginį transliavimą, kuriam reikia daug radijo dažnių spektro, ir pereina prie skaitmeninio transliavimo. Apskritai Europoje vis sparčiau atsisakoma antžeminës televizijos analoginio transliavimo. Tokio televizijos transliavimo nebeliko penkiose valstybëse narëse (Liuksemburge, Nyderlanduose, Suomijoje, Švedijoje ir Vokietijoje), o iki 2010 m. šis keitimo procesas turëtų apimti visą ES. Tikimasi, kad nustatyto ES termino analoginį transliavimą baigti iki 2012 m. laikysis beveik visos valstybës narës.
„Skaitmeninës televizijos privalumais naudojasi vis daugiau europiečių. Pagal antžeminës televizijos analoginio transliavimo keitimą skaitmeniniu kelios ES valstybës narës yra aiškios pasaulio lyderës, – sakë už ES telekomunikacijas ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narë Viviane Reding. – Prie skaitmeninio transliavimo Europoje pereinama pagal planą, ir šis procesas, palyginti su kitomis pasaulio šalimis, vyksta sklandžiai. Neabejoju, kad per ateinančius dvejus metus prie skaitmeninës eros lyderių grupës prisijungs daugiau ES valstybių. Vadinasi, naujoms televizijos ir belaidžio ryšio paslaugoms atsiras laisvo radijo dažnių spektro, jei tik Europa greitai priims tinkamus sprendimus. Tokie suderinti sprendimai, kaip panaudoti atlaisvintus dažnius, ypač svarbûs tam, kad ekonomika kuo greičiau atsigautų.“

Transliuojant skaitmeninius signalus užtikrinama geresnë vaizdo kokybë, geresnis garsas, nešiojamieji įrenginiai geriau priima signalus, perduodama daugiau televizijos ir radijo kanalų, teikiamos geresnës informacijos paslaugos (pavyzdžiui, teletekstas). Skaitmeniniam transliavimui radijo dažnių spektras naudojamas efektyviau, todël laisvus spektro išteklius galima skirti kitiems tikslams, pavyzdžiui, raiškiajai televizijai, judriajam ryšiui arba belaidei plačiajuostei interneto prieigai kaimo vietovëse. Dël to telekomunikacijų ir žiniasklaidos sektoriuose turëtų atsirasti daugiau naujovių diegimo paskatų ir plëtros galimybių, o drauge bûtų skatinamas Europos ekonomikos atsigavimas. Komisija rengia bendrą strategiją, kaip naudoti radijo dažnių spektrą, atlaisvintą perëjus prie skaitmeninio transliavimo, kad bûtų užtikrinta didžiausia nauda vidaus rinkai su 500 mln. piliečių.

Antžeminë televizija skaitmeniu bûdu pradëta transliuoti 21 valstybëje narëje (Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinëje Karalystëje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Prancûzijoje, Slovënijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje) ir gali bûti priimama tam tikrose tų valstybių teritorijų dalyse. Dar penkios valstybës narës (Airija, Kipras, Lenkija, Portugalija ir Slovakija) pranešë, kad skaitmeninës transliacijos bus pradëtos ne vëliau kaip iki 2010 m. Rumunija plano dar neparengë.

Antžeminë analoginë televizija nebetransliuojama Belgijoje (Flandrijoje), Liuksemburge, Nyderlanduose, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje ir beveik visoje Austrijoje. Iki 2010 m. pabaigos analoginio transliavimo bus atsisakyta Austrijoje, Danijoje, Estijoje, Ispanijoje, Maltoje ir Slovënijoje. Nuo 2010 m. pabaigos iki 2012 m. pabaigos antžeminës televizijos analoginis transliavimas bus nutrauktas Belgijoje (Valonijoje ir Briuselio regione), Bulgarijoje, Čekijoje, Graikijoje, Italijoje, Jungtinëje Karalystëje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, Prancûzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje. Analoginis transliavimas Lenkijoje bus nutrauktas ne vëliau kaip iki 2015 m.


Grupë: Valstybës narës
A (analoginis transliavimas nutrauktas): BE (Flandrija), DE, FI, LU, NL, SE
B (analoginis transliavimas bus nutrauktas iki 2010 m. pabaigos arba anksčiau): AT, DK, EE, ES, MT, SI
C (analoginis transliavimas bus nutrauktas iki 2012 m. pabaigos arba anksčiau): BE (Briuselio regionas), BG, CY, CZ, EL, FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

Jungtinëse Amerikos Valstijose analoginį transliavimą nutarta nutraukti 2009 m. birželio 12 d. Tokį transliavimą Japonijoje planuojama nutraukti 2011 m. liepos mën., Pietų Korëjoje – 2012 m. pabaigoje, Australijoje – 2013 m., Indijoje ir Rusijoje – 2015 m.

Europoje antžeminës televizijos skaitmeniniam transliavimui naudojama DVB-T technologija. Europos Komisija ragina taikyti DVB grupës standartus Europos Sąjungoje ir pasaulyje (IP/08/451).

Daugiau informacijos:

Valstybių narių informacija apie planus pereiti prie skaitmeninio transliavimo paskelbta Komisijos svetainëje

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/broadcasting/switchover/national_plans/index_en.htm  

Komunikatas dël analoginio transliavimo spartesnio keitimo skaitmeniniu skelbiamas

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0204:EN:NOT  

Komunikatas dël atlaisvintų dažnių („skaitmeninio dividendo“) panaudojimo paskelbtas:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=CELEX:52007DC0700:EN:NOT  


Šaltinis: EK