2024-04-10

62,4 proc. įstaigų konsoliduotas IT paslaugas gavo iš IVPK

2024 m. pradžioje Valstybės duomenų agentūros atlikto tyrimo duomenimis, 48 proc. (2022 m. – 47,2 proc.) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) teikia ketvirtojo lygio elektronines paslaugas internetu, t. y. suteikiama galimybė pilnai dalyvauti procesuose per interneto svetainę, paraiškų, bylų tvarkymas, sprendimas ir kitos standartinės procedūros vykdomos per interneto svetainę, besikreipiančiajam nereikia atlikti jokių kitų formalių „popierinių“ procedūrų. Ir net 23,2 (2022 m. - 21,5 proc.) įstaigų teikia penktojo lygio elektronines paslaugas internetu, t. y. automatiškai teikiama turima informacija.

 Nors dauguma įstaigų paslaugas teikia tradiciniais būdais (paštu, telefonu ar priimdami interesantus įstaigoje), bet populiarėja ir elektroniniai paslaugų teikimo būdai: 2024 m. pradžioje 83 proc. per interneto svetainę, 58,5 proc. įstaigų paslaugas teikė per elektroninius valdžios vartus, 54,9 proc. – informacines paslaugas teikė socialiniais tinklais, 12,7 proc. – interneto telefono ryšiu, 8,8 proc. - mobiliosiomis programėlėmis.

98,4 proc. įstaigų taiko informacinių technologijų saugos priemones. Naudojamos tokios saugumo priemonės kaip: tapatybės patvirtinimas patikimu slaptažodžiu – 88,2 proc., atsarginių duomenų kopijų kūrimas kitoje vietoje (įskaitant atsargines duomenų kopijas debesijoje) – 77,5 proc., prieigos prie tinklo kontrolė (naudotojų teisių įstaigos tinkle valdymas) – 74,2 proc. įstaigų ir kt.

2024 m. 62,4 proc. (2022 m. - 21,5 proc.) įstaigų konsoliduotas informacinių technologijų paslaugas gavo iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto.

Informacinių technologijų (IT) specialistai sudarė 2,7 proc. visų valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų (2022 m. – 2,4 proc.). IT specialistų trūkumas tampa labai aktualus klausimas – net 58,5 proc. (2022 m. – 51 proc.) įstaigų teigė, kad susiduria su IT specialistų trūkumu. 

99 proc. įstaigų taiko aplinkosaugos priemones: 93,8 proc. taiko popieriaus kiekio, sunaudojamo spausdinti ir kopijuoti, mažinimą, 76,8 proc. - energijos kiekio, kurį suvartoja informacinių technologijų įranga, mažinimą. 88 proc. įstaigų organizuoja nuotolinius susitikimus. 97,4 proc. įstaigų suteikia darbuotojams nuotolinę prieigą.

Detali informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale.

Duomenų šaltinis. Valstybės duomenų agentūra