42 proc. įstaigų viešąsias ir administracines paslaugas teikia per Elektroninius valdžios vartus

Data

2018 04 13

Įvertinimas
0
office-1209640_960_720.jpg

2018 m. pradžioje atlikto tyrimo duomenimis, 95,9 proc. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) teikia pirmojo lygio elektronines paslaugas internetu, t. y. informaciją apie jų vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas galima rasti interneto svetainėje ar įstaigos tinklalapyje bendroje svetainėje, jungiančioje skirtingus šalies regionus, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

2018 m. pradžioje 72,5 proc. įstaigų sudarė galimybę parsisiųsti įvairias dokumentų formas, 27,5 proc. – grąžinti jas užpildytas. 33,5 proc. įstaigų nurodė, kad dalį paslaugų teikia elektroniniu būdu, 18,3 proc. įstaigų automatiškai (nereikalaudamos atskiro prašymo) teikė tam tikras socialinio ar ekonominio pobūdžio paslaugas, naudodamos anksčiau pateiktą vartotojo registraciją ir duomenis apie vartotoją (pvz., teikė iš dalies užpildytas dokumentų formas).

2017 m. valstybės institucijų ar kitų viešųjų paslaugų įstaigų elektroninėmis paslaugomis bent kartą per metus pasinaudojo 48,4 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų. 45,4 proc. gyventojų ieškojo informacijos įstaigų interneto svetainėse, 37,4 proc. pildė ir pateikė oficialius blankus tiesiogiai internete.

2017 m. pradžioje visos įmonės, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų, bendraudamos su valstybės institucijomis, naudojo internetą. 2016 m. gautą informaciją iš valstybės institucijų svetainių 71,2 proc. įmonių naudojo savo veikloje, 37,4 – komercinei veiklai, 65,2 proc. – administravimo procesams.

Nors dauguma įstaigų paslaugas teikia tradiciniais būdais (paštu, telefonu ar priimdami interesantus įstaigoje), bet populiarėja ir elektroniniai paslaugų teikimo būdai: 2018 m. pradžioje 42,1 proc. įstaigų paslaugas teikė per elektroninius valdžios vartus, 98,3 proc. – elektroniniu paštu, 69,9 proc. – konsultavo interneto svetainėje, 37,2 proc. – informacines paslaugas teikė socialiniais tinklais.

Visos įstaigos 2018 m. pradžioje naudojo plačiajuostį interneto ryšį. Mobiliuoju plačiajuosčiu interneto ryšiu, tiekiamu mobiliojo (judriojo) ryšio operatorių tinklais, naudojosi 69,6 proc. įstaigų (2016 m. – 57,5 proc.). Kompiuterius savo darbe naudojo 83,9 proc. darbuotojų, internetą – 81,5 proc. (2016 m. pradžioje – atitinkamai 86,9 ir 83,4 proc.). Darbuotojų, naudojančių kompiuterius ir internetą, 2018 m., palyginti su 2016 m., sumažėjo. Tai lėmė šauktiniai, kurie darbo tikslais IT technologijų nenaudoja, bet yra priskiriami darbuotojams.

Informacinių technologijų (IT) specialistai sudarė 1,8 proc. visų valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų (2016 m. – 1,9 proc.). Tyrimo duomenimis, IT specialistų skaičius valdymo įstaigose mažėja, ateityje tai gali sudaryti dideles problemas, siekiant neatsilikti nuo informacinės visuomenės kūrimo. IT specialistų trūkumas tampa labai aktualus klausimas – net 52,7 proc. įstaigų teigė, kad susiduria su IT specialistų trūkumu. 2017 m. IT žinias gilino 4,3 proc. visų įstaigų darbuotojų (2015 m. – 7,1 proc.).

2018 m. pradžioje dokumentų valdymo (rengimo, registravimo, skenavimo) sistemas naudojo 78,2 proc. įstaigų (2016 m. – 80,3 proc.). 95,7 proc. įstaigų teigė naudojančios elektroninį parašą: 89,4 proc. įstaigų e. parašą naudojo e. paslaugoms gauti (pvz., viešiesiems pirkimams, e. deklaravimui), 74,2 proc. – e. parašu tvirtino dokumentus, siunčiamus kitoms įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms, 39,8 proc. – e. paslaugoms teikti, 43,3 proc. – vidiniams įstaigos dokumentams pasirašyti. E. dokumentų, pasirašytų e. parašu gavo 87,4 proc. įstaigų, išsiuntė – 74,2 proc. E. pristatymo sistemą dokumentams išsiųsti naudojo 63 proc. įstaigų, el. paštą – 98,9 proc., paštu ar per kurjerį dokumentus siuntė 92,6 proc. įstaigų.

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas