Pranešimai apie korupciją

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK), siekdamas užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. 

Siekdami efektyviai vykdyti korupcijos prevenciją, raginame Jus pranešti apie Jums žinomą korupcinio pobūdžio ar bet kokį kitą pažeidimą IVPK (rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį ar tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų etikos normų pažeidimą ar kitus teisės aktų pažeidimus).

Informaciją apie pažeidimus IVPK galima pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į IVPK (Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius) pateikti užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą Kompetentingui subjektui;
  • atsiųsti pranešimą paštu (adresu Konstitucijos pr. 15-89, 09319 Vilnius. Prašome pažymėti, kad pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą);
  • elektroniniu paštu [email protected].

Informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu [email protected] arba palikti pranešimą interneto svetainėje.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Informaciją apie pažeidimus priims ir nagrinės IVPK Skaitmeninės aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė V. Nemanienė. Informacijos apie pažeidimus IVPK teikimo ir nagrinėjimo tvarką reglamentuoja Informacijos apie pažeidimus Informacinės visuomenės plėtro komitete teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas IVPK direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. TE-65(2020).

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija.

Atnaujinimo data: 2023-08-05