Pranešimai apie korupciją

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK), siekdamas užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis IVPK veikloje, pašalinant teisės aktų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus IVPK galima pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į IVPK (Gedimino pr. 7, Vilnius) pateikti pranešimą raštu;
  • atsiųsti pranešimą paštu (adresu Gedimino pr. 7, 01103 Vilnius);
  • elektroniniu paštu pranesk@ivpk.lt;
  • paskambinti telefonu +370 618 43 017
  • paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu pranesk@stt.lt arba palikti pranešimą interneto svetainėje.

Siekdami kaip įmanoma kompetentingiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus, prašome kuo detaliau aprašyti pažeidimą, nurodant jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, pažeidimo pobūdį. Anonimiškumas ir pateiktos informacijos konfidencialumas garantuojamas.

Pranešimų apie galimo korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas teikimo ir nagrinėjimo tvarką reglamentuoja Asmenų prašymų, skundų, pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas IVPK direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. T- 89.

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę minėto teisės akto nustatytais terminais  Jus informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.  

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-15