Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 23 straipsniu, viešojo sektoriaus subjektai savo interneto svetainėje viešina nuasmenintą informaciją apie per paskutinius trejus metus jų nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį, skaičių, atliktus veiksmus juos tiriant ir taikytas teisinio poveikio ar kitas priemones, skirtas tokių pažeidimų padariniams pašalinti ir užkirsti kelią tokiems pažeidimams ateityje.  

Informacinės visuomenės plėtros komitetas per paskutinius trejus metus nėra nustatęs korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.


Atnaujinimo data: 2023-08-05