Kita aktuali informacija

Korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

IVPK veiksmai, susiję su korupcijos prevencija:

2018-11-29. IVPK darbuotojai dalyvavo mokymuose apie viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje

2018-10-30. IVPK vadovas dalyvavo mokymuose dėl antikorupcinės aplinkos kūrimo valstybės ir savivaldybės įstaigoje

2018-05-24. IVPK darbuotojai dalyvavo mokymuose dėl korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose

2018-04-30. IVPK atstovas dalyvavo mokymuose dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo

2018-04-23. IVPK vadovas dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Susisiekimo sektorius: teigiami pokyčiai antikorupcijos srityje“

2017-12-05. IVPK atstovai dalyvavo renginyje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“

2017-10-02. Atnaujinta IVPK valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptacijos tvarka

2017-09-01. Nustatyta IVPK viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos tvarka

2017-08-18. Nustatyta asmenų prašymų, skundų, pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas teikimo ir nagrinėjimo tvarka

2017-07-25. Atnaujintas IVPK pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas

IVPK darbuotojų etikos kodeksas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-25