Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Informacinės visuomenės plėtros komitete (IVPK) už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas Skaitmeninės aplinkos skyrius, paskirtas IVPK direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. TE-55(2020) „Dėl padalinio, Informacinės visuomenės plėtros komitete vykdančio korupcijos prevenciją ir kontrolę, paskyrimo“.

Atnaujinimo data: 2023-08-05