Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją

Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Ūkio ministerijos (IVPK) už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas Vertinimo ir stebėsenos skyrius, paskirtas IVPK direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. T-101 „Dėl padalinio, Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Susisiekimo ministerijos vykdančio korupcijos prevenciją ir kontrolę, paskyrimo ir funkcijų jam nustatymo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-10