Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją

Informacinės visuomenės plėtros komitete (IVPK) už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas Vertinimo ir stebėsenos skyrius, paskirtas IVPK direktoriaus 2019 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. T-74 „Dėl padalinio, Informacinės visuomenės plėtros komitete vykdančio korupcijos prevenciją ir kontrolę, paskyrimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-29