Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją

Informacinės visuomenės plėtros komitete (IVPK) už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas Vertinimo ir stebėsenos skyrius, paskirtas IVPK direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. T-101 „Dėl padalinio, Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Susisiekimo ministerijos vykdančio korupcijos prevenciją ir kontrolę, paskyrimo ir funkcijų jam nustatymo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-17