BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė.

Korupcijos rizikos analizę Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

1) yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;

2) išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose valstybės ar savivaldybių įstaigose;

3) tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos priežiūros sistema;

4) priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;

5) nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus sprendimus);

6) valstybės ar savivaldybės įstaiga yra savarankiškas biudžetinių asignavimų valdytojas;

7) Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų;

8) gauta kitos informacijos apie valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita informacija).

Detali informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą korupcijos rizikos analizę

Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas nustato IVPK valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo procedūrą, dalyvius ir uždavinius. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka Teisės skyrius vadovaudamasis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ ir IVPK teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu IVPK direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. T-285. Antikorupciniam vertinimui pateikiami IVPK parengti teisės aktų projektai, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius ir/ar jeigu teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą.

2017-05-17

2017-01-17

2016-11-24

2016-10-28

2016-05-31

2016-05-06

2016-04-28

2016-03-14

2016-01-14

 

Informacinės visuomenės plėtros komitete (IVPK) už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas Skaitmeninės aplinkos skyrius, paskirtas IVPK direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. TE-55(2020) „Dėl padalinio, Informacinės visuomenės plėtros komitete vykdančio korupcijos prevenciją ir kontrolę, paskyrimo“.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK), siekdamas užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. 

Siekdami efektyviai vykdyti korupcijos prevenciją, raginame Jus pranešti apie Jums žinomą korupcinio pobūdžio ar bet kokį kitą pažeidimą IVPK (rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį ar tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų etikos normų pažeidimą ar kitus teisės aktų pažeidimus).

Informaciją apie pažeidimus IVPK galima pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į IVPK (Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius) pateikti užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą Kompetentingui subjektui;
  • atsiųsti pranešimą paštu (adresu Konstitucijos pr. 15-89, 09319 Vilnius. Prašome pažymėti, kad pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą);
  • elektroniniu paštu pranesk@ivpk.lt.

Informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu pranesk@stt.lt arba palikti pranešimą interneto svetainėje.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Informaciją apie pažeidimus priims ir nagrinės IVPK Skaitmeninės aplinkos skyriaus patarėja R. Marmienė. Informacijos apie pažeidimus IVPK teikimo ir nagrinėjimo tvarką reglamentuoja Informacijos apie pažeidimus Informacinės visuomenės plėtro komitete teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas IVPK direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. TE-65(2020).

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija.

Korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

Svarbiausi atsparumo korupcijai dokumentai:

IVPK dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

 

Veiksmų IVPK gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

 

IVPK darbuotojų etikos kodeksas

 

IVPK veiksmai, susiję su korupcijos prevencija:

2021-05-20. IVPK darbuotojai dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose

2021-03-19. IVPK direktorius dalyvavo Vyriausybės komisijos kovai su korupcija koordinuoti posėdyje

2020-09-17. IVPK atstovas dalyvavo tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose

2020-08-27. Dalyvauta susitikime su Specialiųjų tyrimų tarnyba

2019-07-30. IVPK atstovas dalyvavo tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose

2018-11-29. IVPK darbuotojai dalyvavo mokymuose apie viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje

2018-10-30. IVPK vadovas dalyvavo mokymuose dėl antikorupcinės aplinkos kūrimo valstybės ir savivaldybės įstaigoje

2018-05-24. IVPK darbuotojai dalyvavo mokymuose dėl korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose

2018-04-30. IVPK atstovas dalyvavo mokymuose dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo

2018-04-23. IVPK vadovas dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Susisiekimo sektorius: teigiami pokyčiai antikorupcijos srityje“

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-31