Viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų patogumo naudotojams metodiniai dokumentai

Viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų patogumo naudotojams metodiniai dokumentai yra parengti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu. Šiuos dokumentus sudaro šios dalys:

  1. Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos (toliau – Metodinės rekomendacijos)  yra skirtos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, valstybės ir savivaldybių įmonėms ir viešosioms įstaigoms, kuriančioms ir (arba) tobulinančioms sukurtas elektronines paslaugas (toliau – elektroninių paslaugų kūrėjai). Elektroninės paslaugos (toliau – e. paslaugos) tinkamumas suprantamas kaip kokybinė ir kiekybinė charakteristika, atspindinti veiklos veiksmingumą, našumą ir naudotojų pasitenkinimą ja bei parodanti, kaip e. paslauga arba jos dalis pritaikyta atlikti Lietuvos Respublikos fiziniam bei juridiniam asmeniui, Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, užsienio šalies fiziniam, juridiniam asmeniui, juridinio asmens statuso neturinčiam subjektui, jo filialui ar atstovybei, kuris bent kartą naudojosi sukurta e. paslauga, reikalingus veiksmus siekiant konkretaus tikslo. Metodinėse rekomendacijose aprašoma 19 priemonių - tai įvairūs tyrimų, analizės bei dokumentavimo metodai. Pateikiame Metodinėse rekomendacijose aprašomų priemonių pavyzdžius (Suinteresuotų šalių sąrašas, Tikslinės naudotojų grupės aprašas, Naudotojo portretas, Apklausa, Naudotojų stebėjimas, Interviu su naudotojais, Dienoraščio tyrimas, Fokus grupė, Tinkamumo vertinimas, Tinkamumo testavimas, Naudotojo kelionės schema, Paslaugos schema, Veiklos procesų schemos, Naudotojo sąsajos schemos, Svetainės medis, Interaktyvus naudotojo sąsajos prototipas, Kortelių rūšiavimas, Alternatyvių versijų testavimas, Naudotojo sąsajos gairės).
  2. Viešųjų e. paslaugų tinkamumo problemų sprendimo gairės (toliau – Gairės) yra skirtos elektroninių paslaugų kūrėjams paaiškinti, kaip spręsti viešųjų e. paslaugų tinkamumo naudotis dažnai pasitaikančias problemas. Šios Gairės taip pat gali būti naudojamos ir kitų viešųjų e. paslaugų tinkamumo naudotis užtikrinimui. Gairėse aprašytos praktinės situacijos ir sprendimo būdai, kurie taip pat yra aktualūs ir svetainių administratoriams, komunikacijos specialistams, bei turinio autoriams (Tinkamumo problemų patikros lapas).
  3. Viešųjų pirkimų rekomendacijos yra skirtos elektroninių paslaugų kūrėjams paaiškinti, kaip įsigyti e. paslaugų tinkamumo užtikrinimo paslaugas, atitinkančias Metodinėse rekomendacijose aprašytas nuostatas. Šios Metodinės rekomendacijos taip pat gali būti naudojamos ir kitų e. paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimui.
  4. 2013 m. vyko mokymai, kurių metu e. paslaugų projektų vykdytojai buvo supažindinti su e. paslaugų tinkamumo naudotojams metodika. Pateikiame visą įvykusių mokymų medžiagą (Mokymų įvadas, E. paslaugų tinkamumo naudotojams metodika, Rekomendacijos, vykdant e. paslaugų užtikrinimo pirkimus, Problemų sprendimo gairės).

Duomenų šaltinis: IVPK

Atnaujinimo data: 2023-08-05