Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros vertinimas

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu atlikta studija „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas“, kurią rengiant, buvo atliktas esamos valstybės informacinių technologijų infrastruktūros įvertinimas ir pasiūlytas valstybės informacinių technologijų infrastruktūros optimizavimo ir efektyvaus koordinavimo modelis.

Vertinimas atliktas įgyvendinant Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos vykdomą projektą „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas“ (projekto kodas Nr. VP4-1.3-FM-01-V-05-004), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programą.

Studija „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas“.

Studijos „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas“ santrauka.

Studijos priedai: 1 priedas4 priedas5 priedas6 priedas.

Duomenų šaltinis: IVPK

Atnaujinimo data: 2023-08-05