Rekomendacijos dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų elektroninių paslaugų kūrimo srityje

Kviečiame susipažinti su ataskaita „Rekomendacijos dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų elektroninių paslaugų kūrimo srityje“, skirta įvertinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) el. paslaugų srityje tikslingumą ir perspektyvas Lietuvoje.

Ši ataskaita yra viena iš Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio, kurį Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) užsakymu parengė UAB „Ernst & Young Baltic”, dalių. Parengtas modelis apibrėžia pažangių elektroninių paslaugų sampratą, pateikia rekomendacijas dėl reikalavimų el. paslaugas kuriantiems projektams bei dėl el. paslaugų plėtros perspektyvų ir galimybių. Elektroninių paslaugų plėtros modelio parengimas yra numatytas svarbiausiose strateginiuose dokumentuose, apibrėžiančiuose 2014-2020 m. laikotarpio ES  struktūrinių fondų investicijų Lietuvai sąlygas - Lietuvos Respublikos partnerystės sutartyje ir Veiksmų programoje.

Ataskaita „Rekomendacijos dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų elektroninių paslaugų kūrimo srityje“

Duomenų šaltinis: IVPK

Atnaujinimo data: 2023-08-05