Rekomendacijos dėl elektroninių paslaugų plėtros 2014-2020 m. prioritetų Lietuvoje

Kviečiame susipažinti su ataskaita „Rekomendacijos dėl tolimesnės elektroninių paslaugų plėtros prioritetų“, kurioje apibrėžiama elektroninių paslaugų plėtros perspektyva Lietuvoje – pateikiamos prioritetinės tolimesnės e. paslaugų plėtros kryptys ir konkrečių projektų idėjos, siekiant didžiausios pažangos ir poveikio e. paslaugų plėtrai Lietuvoje.

Ši ataskaita yra viena iš Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio, kurį Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) užsakymu parengė UAB „Ernst & Young Baltic”, dalių. 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programoje, įgyvendinant prioritetą „Informacinės visuomenės skatinimas“, įtvirtintas siekis didinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, kuriant orientuotas į vartotoją, patogias, sąveikias, sudėtines e. paslaugas. Tačiau siekiant šio uždavinio, visų pirma reikalinga aiškiai apibrėžti, kas išreiškia e. paslaugų kokybę, kaip šią kokybę kiekybiškai matuoti bei kokiomis kryptimis bei priemonėmis turėtų būti toliau plėtojamos e. paslaugos Lietuvoje, siekiant didžiausio poveikio ir naudos visuomenei. Parengtas modelis apibrėžia pažangių elektroninių paslaugų sampratą, pateikia rekomendacijas dėl reikalavimų el. paslaugas kuriantiems projektams bei dėl el. paslaugų plėtros perspektyvų ir galimybių.

Ataskaita „Rekomendacijos dėl tolimesnės elektroninių paslaugų plėtros prioritetų“

1 priedas. Kriterijų nustatymo principai ir pirminis vertinimas

Duomenų šaltinis: IVPK

Atnaujinimo data: 2023-08-05